بازی مرگ آور (Russian Roulette)

Angol

Russian Roulette

 
"Take a breath, take it deep.
Calm yourself", he says to me.
"If you play, you play for keeps.
Take the gun, and count to three."
I'm sweating now, moving slow.
No time to think, my turn to go.
 
And you can see my heart beating.
You can see it through my chest.
Said I'm terrified, but I'm not leaving.
I know that I must pass this test.
So just pull the trigger.
 
"Say a prayer, to yourself."
He says, "Close your eyes, sometimes it helps."
And then I get, a scary thought,
That he's here means he's never lost.
 
And you can see my heart beating.
You can see it through my chest.
Said I'm terrified, but I'm not leaving.
I know that I must pass this test.
So just pull the trigger.
 
As my life flashes before my eyes,
I'm wondering, "Will I ever see another sunrise ?"
So many won't get the chance to say goodbye.
But it's too late to think of the value of my life.
 
And you can see my heart beating.
Oh, you can see it through my chest.
I'm terrified, but I'm not leaving, no.
Know that I must pass this test.
So just pull the trigger.
 
Last edited by CherryCrush on Csütörtök, 16/07/2015 - 21:31
videoem: 
Align paragraphs
Perzsa translation

بازی مرگ آور

Versions: #1#2#3
او بهم گفت نفس بکش ..یه نفس عمیق بکش
خودتو آروم کن
اگه بازی کنی برای همیشه بازی میکنی
تفنگ رو بردار و تا سه بشمار
حالا دارم عرق میکنم و آهسته حرکت میکنم
زمانی برای فکر کردن نیست.نوبت منه که برم
 
و تو میتونی ضربان قلب منو ببینی
مبتونی اونو از تو قفسه سینم ببینی
گفتم:من میترسم ولی نمیخوام برم
میدونم که باید این امتحان رو پشت سر بذارم
پس فقط ماشه رو بکش
 
او گفت: برای خودت دعا کن
چشماتو ببند...بعضی وقت ها این کار کمکت میکنه
 
همینطور که زندگیم مثل برق از جلوی چشمام میگذره
نمیدونم آیا مبتونم طلوعی دوباره را ببینم؟
خیلی ها فرصت خداحافظی پیدا نمیکنن
اما حالا خیلی دیره که درباره ی ارزش زندگیم فکر کنم
 
Kűldve: pinky_girl Csütörtök, 07/01/2010 - 11:31
Hozzászólások
lovelyghazali    Hétfő, 27/09/2010 - 20:32

thX
but where is the translation of this part :
And then I get, a scary thought,
That he's here means he's never lost
?