بگو درست میشه (Say It Right)

Angol

Say It Right

 

In the day, in the night
Say it right, say it all
You either got it, or you don't
You either stand, or you fall

When your will is broken
When it slips from your hand
When there's no, time for joking
There's a hole, in the plan

(chorus)
Oh you don't mean nothing at all to me
No, you don't mean nothing at all to me
But you got what it takes to set me free
Oh you could mean everything to me

I can't say, that I'm not
Lost, and at fault
I can't say, that I don't
Love the light, and the dark

I can't say, that I don't
Know that, I am alive
And all of, what I feel
I could show, you tonight, you tonight

(chorus)

From my hands, I could give you
Something, that I made
From my mouth, I could sing you
Another brick, that I laid

From my body, I could show you
A place, God knows
You should know, space is holy
Do you really, want to go?

Kűldve: maëlstrom Péntek, 05/08/2011 - 23:17
Videó megtekintése
Try to align
Perzsa translation

بگو درست میشه

Versions: #1#2

در روز، در شب
همش بگو درست میشه
اگه بدستش آوردی، یا نه
اگه پا بر جایی، یا زمین خوردی

وقتی که اراده ات رو از دست دادی
وقتی که از دست خودت شاکی هستی
وقتی زمانی برای جوک گفتن نیست
یه راه چاره هست، در برنامه هات

(chorus)
آه در کل تو هیچ معنایی واسه من نداری
نه، در کل تو هیچ معنایی واسه من نداری
اما تو فهمیدی چقدر طول می کشه تا منو رها کنی
آه تو میتونی معنای همه چیز من باشی

من نمی تونم بگم، که خودم نیستم
گم شده، و خطا کار
من نمی تونم بگم، که نمی تونم
عاشق نور و تاریکی

من نمی تونم بگم، که نمی تونم
اینو می دونم، من زنده ام
و درکل، چه حسی دارم
باید نشون بدم، به تو امشب، به تو امشب

(chorus)

با دستام، میتونم بهت تقدیم کنم
چیزی که ساخته ام
با لبهام، میتونم واست بخونم
آجر دیگری که بنا کرده ام

با بدنم، میتونم نشونت بدم
جایی که خدا می دونه
تو باید بدونی، جایی که مقدسه
واقعا می دونی چیکار کنی؟

Kűldve: Ethree Szombat, 28/04/2012 - 07:21
thanked 8 times
FelhasználóTime ago
Armageddon683 év 30 hét
Guests thanked 7 times
FelhasználóPosted ago
Asemany3 év 29 hét
1
Hozzászólások