گرگ ماده (She Wolf)

Perzsa translation

گرگ ماده

کمک اون تغییر چهره داده
کمک اون تغییر چهره داده
یه گرگ ماده تغییر چهره داده
داره میاد بیرون، داره میاد بیرون، داره میاد بیرون
 
یه دختر اهلی، چیزیه که از من میخواین باشم
عزیزم این که شوخی نیست، من گرگ شدم
ماه بیدار شده، با چشمانی باز
تن من پر از عطشه، سیرش کن
 
من دوشنبه به دوشنبه و جمعه به جمعه خودمو وقف تو کردم
حقم این نبود که این بلا رو سرم بیاری
احساس می کنم مثل یه قهوه ساز تو دفتر کار مورد سوء استفاده قرار گرفتم
خب میخوام برم جایی که یه عاشق واقعی پیدا کنم و راجع بهش به تو بگم
 
یه گرگ ماده تو کمد لباست حبس شده
بازش کن و رهاش کن
یه گرگ ماده تو کمد لباست حبس شده
بیارش بیرون تا بتونه نفس بکشه
 
یه گوشه باز نشسته و به شکارش خیره شده
تا حالاش که خوب پیشرفته، میخواد بره سر راهش
موجودات شبگرد زیادم محتاط نیستن
ماه استاد منه و من شاگرد اون
 
برای گیر آوردن مردای مجرد یه رادار مخصوص دارم
و شیلنگ آتشنشانی که وقتی تو درد سر افتادم ازش استفاده کنم
من دنبال مرد های دولتمند یا ثروتمند نیستم که فقط دنبال حال کردنن
اوقات خوش و اوقات بدی رو در آغوش یه پسر گذروندم
 
یه گرگ ماده تو کمد لباست حبس شده
بازش کن و رهاش کن
یه گرگ ماده تو کمد لباست حبس شده
بیارش بیرون تا بتونه نفس بکشه
 
کمک اون تغییر چهره داده
کمک اون تغییر چهره داده
یه گرگ ماده تغییر چهره داده
داره میاد بیرون، داره میاد بیرون، داره میاد بیرون
 
کمک اون تغییر چهره داده
کمک اون تغییر چهره داده
یه گرگ ماده تغییر چهره داده
داره میاد بیرون، داره میاد بیرون، داره میاد بیرون
 
یه گرگ ماده تو کمد لباست حبس شده بیارش بیرون تا بتونه نفس بکشه
 
Kűldve: sina dallal Péntek, 20/04/2012 - 18:08
thanked 3 times
Guests thanked 3 times
Angol

She Wolf

SOS she’s in disguise
SOS she’s in disguise
There’s a she wolf in disguise
Coming out coming out coming out
 
A domesticated girl that’s all you ask of me
Darling it is no joke this is lycanthropy
The moon's awake now with eyes wide open
 

Tovább

Please help to translate "She Wolf"
Hozzászólások