لبخند (Smile)

Angol

Smile

You know that I'm a crazy bitch
I do what I want when I feel like it
All I wanna do is lose control
But you don't really give a shit
You go with it, go with it, go with it
'Cause you're fucking crazy rock'n'roll
 
You said hey!
What's your name?
It took one look
And now I'm not the same
Yeah, you said hey!
And since that day
You stole my heart
And you're the one to blame
Yeah
 
(Chorus)
And that's why I smile
It's been a while
Since every day and everything
Has felt this right
And now you're turning all around
And suddenly you're all I need
The reason why I smile
 
Last night I blacked out, I think
What did you, what did you put in my drink?
I remember making out and then
I woke up with a new tattoo
Your name was on me and my name was on you
I would do it all over again
 
You said hey!
(Hey!)
What's your name?
(What's your name?)
It took one look
And now I'm not the same
Yeah, you said hey!
(Hey!)
And since that day
(Since that day)
You stole my heart
And you're the one to blame
Yeah
 
(Chorus)
 
The reason why I smile
 
You know that I'm a crazy bitch
I do what I want when I feel like it
All I wanna do is lose control
You know that I'm a crazy bitch
I do what I want when I feel like it
All I wanna do is lose control
 
And that's why I smile
It's been a while
Since every day and everything
Has felt this right
And now you're turning all around
And suddenly you're all I need
The reason why I smile
The reason
The reason why I smile
The reason why I smile
 
Kűldve: citruswind Péntek, 04/03/2011 - 04:02
videoem: 
Align paragraphs
Perzsa translation

لبخند

میدونی که من س ل ی ت ه و کله خرابم
اگه از کاری خوشم بیاد انجامش میدم
فقط میخوام کنترلم رو از دست بدم
اما تو اصلا اهمیت نمیدی
بلکه خودت هم با من,همراهی میکنی,همراهی میکنی
چون تو داری راک اند رول رو بدجوری نابود میکنی
 
تو گفتی آهای
اسمت چیه؟
فقط به اندازه یه نگاه بود
اما حالا من مثل قبل نیستم
آره گفتی آهای
تو اون روز
قلب من رو دزدیدی
و باید سرزنش بشی
آره
 
قسمت همخوانی
چند وقته که
به این خاطر لبخند می زنم
از همون وقتی که هر روز
نسبت به همه چیز حس خوبی دارم
حالا دور خودت می چرخی
و خیلی زود تبدیل میشی به تموم چیزی که من نیاز دارم
این دلیل لبخندمه
 
فکر کنم دیشب بیهوش شدم
توی نوشیدنی من چی ریخته بودی؟؟
یادم میاد که با هم رابطه داشتیم و بعدش
با یه خالکوبی جدید به هوش اومدم
اسم تو روی بدن من و اسم من روی بدن تو خالکوبی شده بود
باز هم این کار رو تکرار میکنم
 
تو گفتی آهای
آهای
اسمت چیه؟
اسمت چیه؟
فقط به اندازه یه نگاه بود
اما حالا من مثل قبل نیستم
آره گفتی آهای
آهای
تو اون روز
اون روز
قلب من رو دزدیدی
و باید سرزنش بشی
آره
 
قسمت همخوانی
 
این دلیل لبخندمه
 
میدونی که من س ل ی ت ه و کله خرابم
اگه از کاری خوشم بیاد انجامش میدم
فقط میخوام کنترلم رو از دست بدم
میدونی که من س ل ی ت ه و کله خرابم
اگه از کاری خوشم بیاد انجامش میدم
فقط میخوام کنترلم رو از دست بدم
 
چند وقته که
به این خاطر لبخند می زنم
از همون وقتی که هر روز
نسبت به همه چیز حس خوبی دارم
حالا دور خودت می چرخی
و خیلی زود تبدیل میشی به تموم چیزی که من نیاز دارم
این دلیل لبخندمه
دلیل
این دلیل لبخندمه
این دلیل لبخندمه
 
Kűldve: minuch Szombat, 02/06/2012 - 14:53
Hozzászólások