Loto Mamahi

Angol

Sorrow

Sorrow found me when I was young,
Sorrow waited, sorrow won.
Sorrow that put me on the pills,
It's in my honey it's in my milk.
Don't leave my hyper heart alone
On the water,
Cover me in rag and bones, sympathy.
Cause I don't wanna get over you.
I don't wanna get over you.

Sorrows my body on the waves
Sorrows a girl inside my cage
I live in a city sorrow built
It's in my honey, it's in my milk.
It's only my half of heart alone,
On the water,
Cover me in rag and bones, sympathy.
Cause I don't wanna get over you.
I don't wanna get over you.

It's only my half of heart alone,
On the water,
Cover me in rag and bones, sympathy.

Cause I don't wanna get over you.

Submitter's comments:

Video and album info added by SilentRebel83 on 08/15/12.

Videó
Videó megtekintése
Try to align
Tongan

Loto Mamahi

Na'e kumi au 'e he loto mamahi 'i 'eku iiki,
Na'e tali 'e loto mamahi, pea 'ikuna ia.
Ko e loto mamahi na'e fa'ao au ke folo 'a e fo'i 'akau,
'Oku 'i he'eku hone ia, mo 'eku huakau.
'Oua teke liaki ho'oku loto fakavave ¹
'I he vai,
Kafu au 'i motumotu mo hui -- 'ofamamahi.
Ko e 'uhi, 'oku 'ikai teu faka'osi mo koe.
'Oku 'ikai teu faka'osi mo koe.

Ko e ngaahi loto mamahi ko 'eku sino 'i he fuifui peau
Ko e ngaahi loto mamahi ko e ta'ahine 'i loto 'eku finaki.
Kuou nofo 'i he kolo na'e fakatupu 'a loto mamahi. ²
'Oku 'i he'eku hone ia, mo 'eku huakau.
'Oua teke liaki ho'oku loto fakavave
'I he vai,
Kafu au 'i motumotu mo hui, 'ofamamahi.
Ko e 'uhi, 'oku 'ikai teu faka'osi mo koe.
'Oku 'ikai teu faka'osi mo koe.

'Oua teke liaki ho'oku loto fakavave,
'I he vai,
Kafu 'au 'i motumotu mo hui, 'ofamamahi.

Koe 'uhi, 'oku 'ikai teu faka'osi mo koe.

Kűldve: SilentRebel83 Csütörtök, 09/08/2012 - 14:11
Szerző észrevételei:

I. 'Oku hala 'a e hiki 'ulu'aki ka 'oku pau ke pehe: "Don't leave my hyper heart alone."

II. Hiki hala, tonu ke pehe: "I live in a city sorrow built."

0
Értékelésed: Nincs
Hozzászólások