Loto Mamahi

Angol

Sorrow

Sorrow found me when I was young,
Sorrow waited, sorrow won.
Sorrow that put me on the pills,
It's in my honey, it's in my milk.

Don't leave my hyper heart alone
On the water,
Cover me in rag and bones, and sympathy.
'Cause I don't wanna get over you.
I don't wanna get over you.

Sorrow's my body on the waves
Sorrow's a girl inside my cage
I live in a city sorrow built
It's in my honey, it's in my milk.

Don't leave my hyper heart alone
On the water,
Cover me in rag and bones, and sympathy.
'Cause I don't wanna get over you.
I don't wanna get over you.

Don't leave my hyper heart alone
On the water,
Cover me in rag and bones, and sympathy.
'Cause I don't wanna get over you
I don't wanna get over you.

Submitter's comments:

Video and album info added by SilentRebel83 on 08/15/12.

Videó
Videó megtekintése
Try to align
Tongan

Loto Mamahi

Na'e kumi au 'e he loto mamahi 'i he'eku kei iiki
Kuo tali 'a loto mamahi, kuo ikuna 'a loto mamahi.
Ko loto mamahi ia ko e 'uhinga 'oku ou folo 'a e folo'i'akau
Ko ia 'oku 'i loto 'eku hone mo 'eku huakau.

'Oua tuku 'eku loto fakahengihengi ke nofo tokotaha
'I he fukahivai,
'U'ufi au 'i he kongaholo mo e ngaahi hui pea mo e manava'ofa
He 'oku 'ikai fie mavahe au meia te koe
'Ikai fie mavahe au meia te koe.

Ko loto mamahi ia ko hoku jino 'i he ngalu peau
Ko loto mamahi ia ko ha ta'ahine 'i loto 'eku finaki
Nofo au 'i ha kolo na'e fakatupu 'a loto mamahi
Ko ia 'oku 'i loto 'eku hone mo 'eku huakau.

'Oua tuku 'eku loto fakahengihengi ke nofo tokotaha
'I he fukahivai,
'U'ufi au 'i he kongaholo mo e ngaahi hui pea mo e manava'ofa
He 'oku 'ikai fie mavahe au meia te koe
'Ikai fie mavahe au meia te koe.

'Oua tuku 'eku loto fakahengihengi ke nofo tokotaha
'I he fukahivai,
'U'ufi au 'i he kongaholo mo e ngaahi hui pea mo e manava'ofa
He 'oku 'ikai fie mavahe au meia te koe
'Ikai fie mavahe au meia te koe.

Kűldve: SilentRebel83 Csütörtök, 09/08/2012 - 14:11
Last edited by SilentRebel83 on Hétfő, 23/02/2015 - 09:36
Szerző észrevételei:

revised 02/23/15

0
Értékelésed: Nincs
Hozzászólások