Недеља, крвава недеља (Sunday bloody Sunday)

Angol

Sunday bloody Sunday

Yes
 
I can't believe the news today
Oh, I can't close my eyes and make it go away
How long, how long must we sing this song?
How long? How long?
'Cause tonight we can be as one, tonight
 
Broken bottles under children's feet
Bodies strewn across the dead end streets
But I won't heed the battle call
It puts my back up, puts my back up against the wall
 
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
 
And the battle's just begun
There's many lost but tell me who has won
The trench is dug within our hearts
And mothers, children, brothers, sisters torn apart
 
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
 
How long, how long must we sing this song?
How long? How long?
'Cause tonight we can be as one
Tonight, tonight
 
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
 
Wipe the tears from your eyes
Wipe your tears away
Oh, wipe your tears away
Oh, wipe your tears away
Oh, wipe your blood shot eyes
 
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
 
And it's true we are immune when fact is fiction and TV reality
And today the millions cry
We eat and drink while tomorrow they die
The real battle just begun to claim the victory Jesus won on
 
Sunday Bloody Sunday
Sunday Bloody Sunday
 
Last edited by Miley_Lovato on Hétfő, 24/04/2017 - 19:56
videoem: 
Align paragraphs
Szerb translation

Недеља, крвава недеља

Да
 
Не могу да поверујем у данашње вести
Ох, не могу да затворим очи и учиним да нестане
Колико дуго, колико дуго морамо да певамо ову песму?
Колико дуго? Колико дуго?
Јер вечерас можемо да будемо као једно, вечерас
 
Разбијене флаше под дечјим ногама
Тела разбацана по ћорсокацима
Али ја нећу марити на зов битке
то ми ставља леђа, ставља ми леђа уза зид
 
Недеља, крвава недеља
Недеља, крвава недеља
Недеља, крвава недеља
 
А битка је тек почела
Пуно их је изгубљено, но кажи ми ко је победио
Ров је ископан у нашим срцима
а мајке, деца, браћа и сестре су растрзани
 
Недеља, крвава недеља
Недеља, крвава недеља
 
Колико дуго, колико дуго морамо да певамо ову песму?
Колико дуго? Колико дуго?
Јер вечерас можемо да будемо као једно
Вечерас, вечерас
 
Недеља, крвава недеља
Недеља, крвава недеља
 
Обриши сузе из очију својих
Обриши своје сузе
Ох, обриши своје сузе
Ох, обриши своје сузе
Ох, обриши своје крваве очи
 
Недеља, крвава недеља
Недеља, крвава недеља
 
И тачно је да смо незаинтересовани кад је чињеница измишљотина, а ТВ стварност
Данас милиони плачу
Ми једемо и пијемо док они сутрадан умиру
Права битка је управо отпочела да прогласи победу коју је Исус освојио у
 
Недељу, крваву недељу
Недељу, крваву недељу
 
Kűldve: milijana Péntek, 27/07/2012 - 19:10
Hozzászólások