Nevolje (Trouble)

Angol

Trouble

Oh no, I see,
A spider web is tangled up with me,
And I lost my head,
The thought of all the stupid things I said,
Oh no what's this?
A spider web, and I'm caught in the middle,
So I turned to run,
The thought of all the stupid things I've done,
 
I never meant to cause you trouble,
And I never meant to do you wrong,
And I, well if I ever caused you trouble,
Oh no, I never meant to do you harm.
 
Oh no I see,
A spider web and it's me in the middle,
So I twist and turn,
But here I am in my little bubble,
 
Singing, I never meant to cause you trouble,
I never meant to do you wrong,
And I, well if I ever caused you trouble,
Oh no, I never meant to do you harm.
 
They spun a web for me
 
Kűldve: lorelai_g87 Péntek, 19/12/2008 - 09:55
Last edited by crimson_antics on Szerda, 30/10/2013 - 21:06
videoem: 
Align paragraphs
Szerb translation

Nevolje

Oh ne, vidim,
paukova mreža je zapetljana oko mene,
I izgubio sam glavu
kad pomislim na sve gluposti koje sam izjavio
Oh ne šta je ovo?
Paukova mreža i ja sam uhvaćen u sredini
Tako da sam krenuo da pobegnem
Kad pomislim na sve gluposti koje sam napravio,
 
Nikad nisam imao nameru da ti stvorim nevolje,
I nikad nisam imao nameru da ti učinim nešto nažao
I ja, mislim ako sam ti ikad stvorio neke nevolje
Oh ne, nikad nisam imao nameru da te povredim
 
Oh ne, vidim
paukovu mrežu i to sam ja u sredini,
pa se migoljim i prevrćem,
Ali evo me u mom malom balončiću,
 
Pevajući, nikad nisam imao nameru da ti stvorim nevolje
nikad nisam imao nameru da ti učinim nešto nažao
I ja, mislim ako sam ti ikad prouzrokovao neke nevolje
Oh ne, nikad nisam imao nameru da te povredim
 
Ispreli su mrežu za mene
 
Kűldve: Spring Péntek, 19/12/2008 - 09:55
Hozzászólások