Thousand sketches (Tusen Tegninger)

Norvég

Tusen Tegninger

Er både svart og hvit,
er både glad og trist,
han så på passet mitt og kasta blikk, og traff meg.
For jeg var fuglen på bakken og han var tvunget til å ville kappe vingene av meg før jeg fikk sunget,
sunget ut om profeten og om Gud.
Alle disse temaene som ellers er tabu,
du tør du å si du ber i smug når du veit at mange av dine ville sett på deg som sjuk.
For det er sjukt dette med å si, at Gud setter oss fri,
Jeg utsetter å si at du ser på en muslim,
til jeg allerede har gjort inntrykk.
Venter til vi blir litt kjent og Magdi er ikke sinnsyk.
Du er ikke redd fordi det er ukjent,
du er redd fordi du tror du kjenner meg, og jeg er ustemt -
Falsk.
Du må stemme meg fint.
For jeg er hyggelig jeg, selvom - det er ikke fordi jeg er muslim.

(chorus)

Er både hvit og svart,
er både rik og blakk.
Hun sa hun aldri hadde møtt en kar som aldri drakk.
Og spurte meg om Gud dømte meg i svart-hvitt,
for til og med muslimene hun kjente drakk litt.
Men brorskapet er ikke lenger de som tror på det samme,
har en bror som er hindu,
og det handler om å godta at andre har en mor som -
og kanskje en far som - lærte dem noe annet om livet,
som at himmelen er et mål og livet kanskje er en casting.
Hakke masse svin på skogen men jeg har masse marsvin.
Og et marsvin er hodepine og aspirin.
Og hvis det får oss til å gjøre gode ting så hva syntes du om -
La meg tro på Gud og sånn -
aner du hvor mange som har spurt meg hva du spurte om?
Lurte på hvorfor jeg ikke tar de valga de tar - du kan ikke gi Gud,
så bare gi faen.

(chorus)

Så de kaller meg grå, for jeg var ute om natta, men jeg tror på Gud og dommedagen derpå.
Få venner vet om bønneteppet mitt,
og Baba har ikke sett de feila sønnen hans begikk,
så jeg takker Gud, men jeg har ikke en talsmann.
Ta'kke en drink, ta'kke dop, ta'kke avstand. Ta'kke spørsmål når du bruker feil finger, for ett ord sier mer enn tusen tegninger.

Kűldve: Cajne Vasárnap, 20/05/2012 - 22:53
Videó megtekintése
Try to align
Angol translation

Thousand sketches

I am black and white
I am happy and sad
He looked at my passport, threw a glance and it hit me
because i was the bird on the ground, and he was forced to cut off my wings before i could sing
Sing about the prophet and God
These things that usually are taboo,
would you say you pray in secret when you know that your friends would think you were crazy.
Because its crazy to say that God set us free,
I put off telling you that you are looking at a muslim,
until i already made an impression.
Wait until we get to know eachother and Magdi isnt crazy.
You arent afraid becasue its unknown,
you are afraid because you think you know me and im untuned
-Fake
You have to tune me right
Because im nice still- its not because im a muslim

(Chorus)

I am black and white
I am rich and poor
She said she never met a guy that didn't drink.
She asked me if God judged me in black and white
Becuase even the muslims she knew drank a little
But brothers arent anymore the people who believe in the same thing.
I have a brother thats hindu.
And its about accepting that others have a mother that- and maybe a father that- taught them something else about life.
Like that heaven is a goal, and life is casting
Hakke masse svin på skogen men jeg har masse marsvin.
Og et marsvin er hodepine og aspirin.
And if that makes us do good things, what do you think about-
letting me believe in God-
do you know how many who asked me what you asked me?
Wondered why i dont make the choices they make

(chrous)

They said i was gray, because i was out in the night, but i believe in the day of Judgement
Few friends know about my prayer mat
and Baba dont know about the mistakes his son made
So i thank God, but im not his spokesperson
Dont drink, dont take drugs, doesnt take questions when you use the wrong finger
because one word say more than thousand sketchings

Kűldve: Cajne Vasárnap, 20/05/2012 - 23:12
thanked 3 times
FelhasználóTime ago
talmizrahi47 hét 11 óra
Guests thanked 2 times
Hozzászólások