دمشق را دوست دارم (Uhibbu Dimashq)

Arab

Uhibbu Dimashq

أحب دمشق هوايا الأرقا أحب جوار بلادي ثرى من صبا و وداد رعته العيون جميلة و قامة كحيلة أحب أحب دمشق
دمشق بغوطتك الوادعة حنين إلى الحب لا ينتهي كأنك حلمي الذي أشتهي هوى ملء قصتك الدامعة تمايل سكرى به دمشق كشمس الضحي الطالعة
هنا و البطولات لا تنضب تطلع شعب حبيب العلي إلى المجد بالمشتهى كلل دمشق و أنت الثرى الطيب غضبت و ما أجمل فكنت السلام إذا يغضب
 
Submitter's comments:

Translate into English please. Thanks a lot!

Align paragraphs
Perzsa translation

دمشق را دوست دارم

دمشق را دوست دارم
 
دمشق را بخاطر آب و هوایش و همسایگی اش با سرزمینم دوست دارم
غنی از جوانی و شادابی و چهره های دوست داشتنی است
زیبا و قامتی سبزه رو دارد.دمشق را دوست دارم
دمشق، وعده های عاشقانه تو به عشق نهایت ندارد،گویی تو را در خواب می بینم و به تو اشتیاق دارم
قصه های شیرین تو ،اشتیاقم را به دمشقی که نور خورشید بر آن تابان است هدایت میکند
اینجا و شجاعت های بی شمار تو
بر ملتی که دوستدار پیروزی و جلال است همانند تاجی می درخشد
و تو غنی هستی و دیر خشم. و چه زیباست اگر صلح و دوستی خشمگین شود.
 
Kűldve: majid.h Csütörtök, 16/08/2012 - 14:22
Szerző észrevételei:

اتمنی سلام مره ثانیه ترجع الی کل شرق الاوسط . و الی سوریا الحبیبه کمان

More translations of "Uhibbu Dimashq"
Arab → Perzsa - majid.h
Hozzászólások