بی وفا (Vefasız)

Perzsa translation

بی وفا

انتظار وفا رو از روزهای گذشته نداشته باش
فصلها بی وفا و سالها بی وفا
انتظار یک امید رو از دوستی و عشق نداشته باش
زبونهایی که میگن دوستت دارم بی وفان
روزی می رسه که گلها درون دل می خشکه
تمام حقایق با دروغ آمیخته می شن
عاشقها بیخودی انتظار رفتگان رو میکشن
مسافرها بی وفا و راهها بی وفا
 
بفهم که دنیا از وفا خالیه
دوستایی که عمرت رو به پاشون دادی بی وفان
بفهم که زندگی از عشق خالیه
کسایی که براشون جون دادی بی وفان
روزی می رسه که گلها درون دل می خشکه
تمام حقایق با دروغ آمیخته می شن
عاشقها بیخودی انتظار رفتگان رو میکشن
مسافرها بی وفا و راهها بی وفا
 
Kűldve: 77prince Hétfő, 07/11/2011 - 16:52
thanked 59 times
FelhasználóTime ago
فرید هنرور4 év 1 hét
EBRAHIM AZAD4 év 7 hét
Guests thanked 57 times
Török

Vefasız

More translations of "Vefasız"
Török → Perzsa - 77prince
Please help to translate "Vefasız"
Mahsun Kırmızıgül: Top 6
Hozzászólások