بی وفا (Vefasız)

Perzsa translation

بی وفا

انتظار وفا رو از روزهای گذشته نداشته باش
فصلها بی وفا و سالها بی وفا
انتظار یک امید رو از دوستی و عشق نداشته باش
زبونهایی که میگن دوستت دارم بی وفان
روزی می رسه که گلها درون دل می خشکه
تمام حقایق با دروغ آمیخته می شن
عاشقها بیخودی انتظار رفتگان رو میکشن
مسافرها بی وفا و راهها بی وفا
 
بفهم که دنیا از وفا خالیه
دوستایی که عمرت رو به پاشون دادی بی وفان
بفهم که زندگی از عشق خالیه
کسایی که براشون جون دادی بی وفان
روزی می رسه که گلها درون دل می خشکه
تمام حقایق با دروغ آمیخته می شن
عاشقها بیخودی انتظار رفتگان رو میکشن
مسافرها بی وفا و راهها بی وفا
 
Kűldve: 77prince Hétfő, 07/11/2011 - 16:52
thanked 58 times
FelhasználóTime ago
فرید هنرور3 év 14 hét
EBRAHIM AZAD3 év 20 hét
Guests thanked 56 times
More translations of "Vefasız"
Török → Perzsa - 77prince
Please help to translate "Vefasız"
Mahsun Kırmızıgül: Top 6
Hozzászólások