بی وفا (Vefasız)

بی وفا

انتظار وفا رو از روزهای گذشته نداشته باش
فصلها بی وفا و سالها بی وفا
انتظار یک امید رو از دوستی و عشق نداشته باش
زبونهایی که میگن دوستت دارم بی وفان
روزی می رسه که گلها درون دل می خشکه
تمام حقایق با دروغ آمیخته می شن
عاشقها بیخودی انتظار رفتگان رو میکشن
مسافرها بی وفا و راهها بی وفا

بفهم که دنیا از وفا خالیه
دوستایی که عمرت رو به پاشون دادی بی وفان
بفهم که زندگی از عشق خالیه
کسایی که براشون جون دادی بی وفان
روزی می رسه که گلها درون دل می خشکه
تمام حقایق با دروغ آمیخته می شن
عاشقها بیخودی انتظار رفتگان رو میکشن
مسافرها بی وفا و راهها بی وفا

Kűldve: 77prince Hétfő, 07/11/2011 - 16:52
Eredeti:
thanked 58 times
FelhasználóTime ago
فرید هنرور2 év 50 hét
EBRAHIM AZAD3 év 4 hét
Guests thanked 56 times
Török

Vefasız

Video Lyrics
Videó megtekintése
More translations of "Vefasız"
Török → Perzsa - 77prince
Please help to translate "Vefasız"
Mahsun Kırmızıgül: Top 6
Hozzászólások