Добре дошъл у дома (Санаториум) [ Welcome Home (Sanitarium) ]

Angol

Welcome Home (Sanitarium)

Welcome to where time stands still
No one leaves and no one will
Moon is full, never seems to change
Just labeled mentally deranged
 
Dream the same thing every night
I see our freedom in my sight
No locked doors, No windows barred
No things to make my brain seem scarred
 
Sleep my friend and you will see
That dream is my reality
They keep me locked up in this cage
Can't they see it's why my brain says Rage
 
Sanitarium, leave me be
Sanitarium, just leave me alone
 
Build my fear of what's out there
And cannot breathe the open air
Whisper things into my brain
Assuring me that I'm insane
 
They think our heads are in their hands
But violent use brings violent plans
Keep him tied, it makes him well
He's getting better, can't you tell?
 
No more can they keep us in
Listen, damn it, we will win
They see it right, they see it well
But they think this saves us from our Hell
 
Sanitarium, leave me be
Sanitarium, just leave me alone
Sanitarium, just leave me alone
 
Fear of living on
Natives getting restless now
Mutiny in the air
Got some death to do
Mirror stares back hard
Kill, it's such a friendly word
Seems the only way
Of reaching out again.
 
Kűldve: Mauler Hétfő, 30/08/2010 - 20:01
Last edited by Fary on Csütörtök, 11/06/2015 - 23:54
videoem: 
Align paragraphs
Bulgár translation

Добре дошъл у дома (Санаториум)

Добре дошъл там, където времето е спряло.
Никой не напуска и никой не ще (напусне).
Пълнолуние е и никога няма да се промени,
А ние сме окачествени: “Умствено неуравновесени”
 
Сънувам едно и също всяка нощ:
Виждам нашата свобода пред мен.
Няма заключени врати, няма прозорци с решетки,
Ни нещо, което прави мозъка ми белязан.
 
Спи, приятелю, и ще видиш,
Че сънят е моята реалност.
Държат ме заключен в тази клетка,
Не виждат ли, че за това мозъкът крещи от ярост?
 
Санаториум, остави ме да живея!
Санаториум, просто ме остави на мира!
 
Внушават ми страх от това, което е там вън,
Че няма да мога да дишам на открито,
Шептят разни неща в мозъка ми,
Уверявайки ме, че съм душевноболен.
 
Мислят, че владеят мислите ни,
Употребата на насилие води до планове за насилие.
Дръж го вързан, така му е добре,
Даже и по-добре, можеш ли да си помислиш?
 
Не могат повече да ни държат затворени.
Чуй, по дяволите, ще победим!
Виждат го добре, разбират го,
Но мислят, че това ни спасява от нашия ад.
 
Санаториум, остави ме да живея!
Санаториум, просто ме остави на мира!
Санаториум, просто ме остави на мира!
 
Страх дали ще оцелеем.
Обитателите стават неспокойни.
Бунтът се усеща във въздуха.
Някой трябва да бъде убит.
Отражението ти се втренчва в теб.
“Убивай” е толкова приятна дума!
Изглежда това е единствения начин
Да излезем отново на свобода!
 
Kűldve: kdravia Péntek, 30/03/2012 - 17:49
Hozzászólások