از من چی می خوای؟ (Whataya Want From Me)

Angol

Whataya Want From Me

 

Hey,slow it down
Whataya want from me
Yeah,I'm afraid
Whataya want from me

There might have been a time
When I would give myself away
Once upon a time I didn't give a damn
But now, here we are
So whataya want from me

Just don't give up,I'm workin it out
Please don't give in,I won't let you down
It messed me up,need a second to breathe
Just keep coming around,hey,whataya want from me

Yeah, it's plain to see
Baby you're beautiful
And there's nothing wrong with you
It's me I'm a freak
But thanks for lovin' me
Cause you're doing it perfectly

There might have been a time
When I would let you slip away
I wouldn't even try
But I think you could save my life

Just don't give up,I'm workin it out
Please don't give in,I won't let you down
It messed me up,need a second to breathe
Just keep coming around,hey,whataya want from me

Just don't give up on me,I won't let you down
No,I won't let you down

Kűldve: dunkelheit Szerda, 09/03/2011 - 19:05
Videó megtekintése
Try to align
Perzsa translation

از من چی می خوای؟

Versions: #1#2

هی ، آهسته از بین رفتی (سقوط کردی ، پایین اومدی)
از من چی می خوای ؟! (2)
آره ، من یه ترسو ام !
از من چی می خوای ؟! (2)
اون جا ، در یک لحظه ، تو این توانایی رو داشتی [که از من جدا بشی
وقتی که من می خواستم خودمو خلاص کنم (دور بندازم ، از خودم بدم میومد)
اوووه ، ناگهان ، در یک لحظه [همه چی تموم شد]
من حتی یه فحش هم ندادم !
پس از من چی می خوای ؟! (2)
فقط دست از سرم بردار ، من یه آدم ساده ام !!!
خواهش می کنم تسلیم نشو ، من نمی خواستم تو سقوط کنی (پایین بری ، از بین بری)
این منو آشفته کرده ! به یک ثانیه نفس نیاز دارم ، فقط ادامه میدم تا بهش برسم ! (به نفس)
هی ، از من چی می خوای ؟! (3)
آره ، این واضحه ، ببین ، کاملا آشکاره !
عزیز من تو خیلی خوشگلی (جیگر) ! تقصیر تو نیست !
این منم (تقصیره منه) ، من یه آدمه دم دمی ام !
اما ممنونم به خاطر اینکه منو دوست داری . . .
سبب این تکامل (رسیدن به اینجا) تو هستی
اون جا ، در یک لحظه ، تو این توانایی رو داشتی
وقتی که من می خواستم اجازه بگیرم که ازت دور شم !
من حتی نمی خواستم تو رو بسنجم ! اما فکر می کردم تو می تونی زندگی منو نگه داری !
فقط دست از سرم بردار . . .
من یه آدم ساده ام !!! خواهش می کنم تسلیم نشو ، من نمی خواستم تو سقوط کنی (پایین بری ، از بین بری)
این منو آشفته کرده ! به یک ثانیه نفس نیاز دارم ، فقط ادامه میدم تا بهش برسم ! (به نفس)
هی ، از من چی می خوای ؟! (4)
فقط دست از سرم بردار ! من نمی خواستم تو سقوط کنی (پایین بری ، از بین بری) نه ، من نمی خواستم . . .
پس . . .
فقط دست از سرم بردار . . .
من یه آدم ساده ام !!! خواهش می کنم تسلیم نشو ، من نمی خواستم تو سقوط کنی (پایین بری ، از بین بری)
این منو آشفته کرده ! به یک ثانیه نفس نیاز دارم ، فقط ادامه میدم تا بهش برسم ! (به نفس)
هی ، از من چی می خوای ؟! (6)
.....................................

Kűldve: Mahtab_Persian Csütörtök, 21/07/2011 - 18:13
thanked 2 times
Guests thanked 2 times
Hozzászólások