¿Qué se siente? (Hur känns det?) [ ¿Qué se siente? ]

Inglese

¿Qué se siente?

Let's see, what does it feel
When you feel nothing?
You emptied of words
Morning died

Heart gunned
By the bullets of your absence.
if the Jasmine no longer gives flower?
If the sun does not enter home?

Lonely I was
So disarm I'm without you
Naked without your loving hands
Desolate
So deeply crazy
Unloved, In Love

What does it feel
When everything is finished?
With the badly wounded soul
What does it feel?
What does it feel?
With the body abandoned
Of your kisses, your caresses
What does it feel?
What does it feel?

Let's see, what does it feel
When love is mud that falls
And slips between your hands?
Broken heart
Whitout return of failure
Just a hollow of pain,
A hole without love.

Lonely I was
So disarm I'm without you
Naked without your loving hands
Desolate
So deeply crazy
Unlove, In Love

What does it feel
When you've lost everything?
So absent, so isolated
What does it feel?
What does it feel?
As a lump in the throat
And a never-ending pain.
What does it feel?
What does it feel?

That feels, if you feel.

Postato da Maru Moreno Gio, 06/10/2011 - 19:45
 Prova ad allineare
traduzione in Svedese

¿Qué se siente? (Hur känns det?)

Låt oss se, hur känns det
När du inte känner något?
Du tömd på ord
Morgonen dog

Hjärtat sköts
Av kulor av din frånvaro.
Om Jasminen inte längre blommar?
Om solen inte träder in i hemmet?

Ensam var jag
Så avväpna, jag är utan dig
Naken utan dina kärleksfulla händer
Övergiven
Så djupt galen
Oälskad, förälskad

Hur känns det?
När allting är slut?
Med den svårt sårade själen
Hur känns det?
Hur känns det?
Med kroppen övergiven
Av dina kyssar, dina smekningar
Hur känns det?
Hur känns det?

Låt oss se, hur känns det
När kärleken är jord som faller
Och glider mellan dina händer?
Brustet hjärta
Utan återkommande misslyckande
Bara en håla av smärta,
Ett hål utan kärlek.

Ensam var jag
Så avväpna, jag är utan dig
Naken utan dina kärleksfulla händer
Övergiven
Så djupt galen
Oälskad, förälskad

Hur känns det
När du har förlorat allt?
Så frånvarande, så isolerad
Hur känns det?
Hur känns det?
Som en klump i halsen
Och en oändlig smärta.
Hur känns det?
Hur känns det?

Det känns, om du känner.

Postato da Owlin Gio, 07/06/2012 - 05:46
Commenti