برای حقیقت (4 real)

Inglese

4 real

If I show you
Get to know you
If I hold you just for today
I’m not gonna wanna let go
I’m not gonna wanna go home
Tell me you feel the same
 
(Chorus)
‘Cause I’m for real
Are you for real?
I can’t help myself
It’s the way I feel
When you look me in the eyes
Like you did last night
I can’t stand to hear you say goodbye
But it feels so right
‘Cause it feels so right
Just to have you standing by my side
So don’t let me go
Cause you have my soul
And I just wanted you to know
 
I don’t wanna look back
‘Cause I know that we have
Something the past could never change
And I’m stuck in the moment
And my heart is open
Tell me that you feel the same
 
(Chorus)
 
Hold (hold) me down (me down)
Hold (hold) me now
I’m safe (I’m safe)
I’m sound (sound)
When you’re around
Hold (hold) me down (me down)
Hold (hold) me now
I’m safe (I’m safe)
I’m sound (sound)
When you’re around
 
(Chorus)
 
(I'm for real)
‘Cause I’m for real
Are you for real?
I can’t help myself
It’s the way I feel
(The way I feel)
When you look me in the eyes
Like you did last night
I can’t stand to hear you say goodbye
But it feels so right
(Feels so right)
‘Cause it feels so right
Just to have you standing by my side
(By my side)
So don’t let me go
Cause you have my soul
And I just wanted you to know
 
Postato da citruswind Ven, 04/03/2011 - 05:08
videoem: 
Allinea i paragrafi
traduzione in Persiano

برای حقیقت

اگه (احساسم رو) بهت نشون بدم
می فهمم
اگه فقط برای امروز مانع رفتنت بشم
دیگه هیچوقت نمی ذارم که بری
دیگه هیچوقت نمی ذارم که بری
بهم بگو که تو هم این حسو داری
 
(هم سرایی)
چون (حس) من حقیقی یه
آیا حس تو هم واقعیه؟
نمی تونم کاری کنم
این چیزی یه که حس می کنم
وقتی به چشمهام نگاه می کنی
مثل جوری که دیشب نگاهم کردی
من نمی تونم رفتنت رو نمی تونم طاقت بیارم
اما خیلی واقعی به نظر میاد
خیلی واقعی به نظر میاد
که تو رو کنارم داشته باشم
پس نذار برم
چون روح من به تو تعلق داره
و همین حالا بهت گفتم که بدونی
 
نمی خوام به گذشته بنگرم
چون می دونم در هرز دوی ما چیزی هست
که گذشته ها نمی تونن تغییرش بدن
من تنها غرق در اکنون (زمان حال) می شم
در قلب من بازه
بهم بگو که تو هم احساس من رو داری
 
(هم سرایی)
نذار برم
جلوم رو بگیر
وقتی تو هستی, من امنیت دارم, حالم خوبه
نذار برم
جلوم رو بگیر
وقتی تو هستی, من امنیت دارم, حالم خوبه
 
(هم سرایی)
چون (حس) من حقیقی یه
آیا حس تو هم واقعیه؟
نمی تونم کاری کنم
این چیزی یه که حس می کنم
وقتی به چشمهام نگاه می کنی
مثل جوری که دیشب نگاهم کردی
من نمی تونم رفتنت رو نمی تونم طاقت بیارم
اما خیلی واقعی به نظر میاد
خیلی واقعی به نظر میاد
که تو رو کنارم داشته باشم
پس نذار برم
چون روح من به تو تعلق داره
و همین حالا بهت گفتم که بدونی
 
Postato da Elham-SN Sab, 19/05/2012 - 03:36
Avril Lavigne: 6 più popolari
Commenti fatti