Testo della canzone: Тръгнала е малка мома (Trugnala e malka moma)

Bulgaro

Тръгнала е малка мома (Trugnala e malka moma)

Тръгнала е малка мома

2 x Тръгнала е малка мома эа студена бистра вода
2 x А ергени после следи ,после следи вярно моли
2 x Стой почакай малка моме калул имам эаправене
2 x Ще ти кажа една дума, една дума вярна дума
2 x Седналиса думалиса кат идели мръкнало са
2 x Мръкнало са мраг паднало месечинка рог иэвила

Postato da Ospite Mar, 05/01/2010 - 17:25
Ultima modifica CherryCrush Lun, 01/06/2015 - 23:39

Trugnala e malka moma za studena bistra voda.
A ergeni posle sledi, posle sledi, vjarno moli.
Stoj, pochakaj, malka mome, kalul imam za pravene.
Shte ti kaža edna duma, edna duma, vjarna duma.
Sednali sa, dumali sa, kat ideli, mryknalo sa.
Mryknalo sa, mrak padnalo, mesechinka rog izvila.

Postato da mira5 Mar, 05/01/2010 - 17:25

 

Traduzioni di "Тръгнала е малка мома (Trugnala e malka moma)"
Commenti