Abstinent

Slovacco

Abstinent

Som abstinent aj keď nemusím
smrtka si na mňa zuby nebrúsi
má ma v paži keď si líham
na druhý deň zase vstávam a ruky rozpažím
vyzerám jak dáky blbec na pláži
mne to nevadí, mne to nevadí.
 
Nechcem byť abstinent a nehovorím len o pití
fanatik, politik a nudné reči o prežití
Niekto sa pokúša povedať mi že je iný
ale je viem všetci ste rovnaký
 
Nechcem byť abstinent a nehovorím len o pití
obálka do ruky a vaše reči o prežití
ľudia mi hovoria určite si taký istý
ale ja viem ostávam rovnaký
 
Abstinent aj keď nemusím
smrtka si na mňa zuby nebrúsi
má ma v paži keď si líham,
na druhý deň zase vstávam a ruky rozpažím,
vyzerám jak dáky blbec na pláži
mne to nevadí, mne to nevadí
 
Už odvtedy odkedy neverím v obludy
sa snažím žiť naplno nech nezomriem od nudy
snažím sa nevnímať reklamy rôzne ťahy a kauzy
odkedy neberíem život ako istý typ traumy
rozprestrem ruky kedy chcem,
napijem sa kedy chcem nech nevyschnem
nechcem čas prežiť len no ani prepiť
smrť ma nechce idem až kým nevypnem
pre tie pocity, rodinu, priateľstvá ožijem
pre nich len
 
Niektorí hovoria mal by si voliť svojich
je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť
Sorry nemusím už mám svoje pravidlá
Pre ktoré si stojím je truc
tiež rozprávať o druhých bez nich fóry, nevkus
od toho tiež chcem abstinovať
Nechávam veci plávať keď nedokážem asistovať
nebudem strácať skôr učiť sa splácať životné chyby
od ktorých abstinujem kým som živý
 
Som abstinent aj keď nemusím
smrtka si na mňa zuby nebrúsi
má ma v paži keď si líham,
na druhý deň zase vstávam a ruky rozpažím,
vyzerám jak dáky blbec na pláži
mne to nevadí, mne to nevadí.
 
Postato da Soren Sab, 04/08/2012 - 20:27
Allinea i paragrafi
traduzione in Inglese

Abstinent

I'm an abstinent, even though I don't have to,
the reaper isn't out to get me,
he doesn't give a damn when I'm lying down,
the next day I get up again and stretch my arms out,
looking like some idiot on a beach.
I don't mind, I don't mind.
 
I don't want to be an abstinent and I don't talk only about drinking,
fanatic, politician and boring talk about survival.
Somebody's trying to tell me they're different,
but I know you're all the same.
 
I don't want to be an abstinent and I don't talk only about drinking,
an envelope in hand and your talk about survival.
People tell me, 'you're surely just like them'
but I know, I stay the same.
 
Abstinent, even though I don't have to,
the reaper isn't out to get me,
he doesn't give a damn when I'm lying down,
the next day I get up again and stretch my arms out,
looking like some idiot on a beach.
I don't mind, I don't mind.
 
Since I stopped believing in monsters,
I've been trying to live to the fullest so I don't die of boredom.
I try to ignore commercials, various coups and causes.
Since I stopped seeing life as a type of trauma,
I stretch my arms out whenever I want,
I drink whenever I want so I don't wither.
I don't want to simply survive nor drink my life away,
death doesn't want me - I go until I shut down,
for those feelings, for family and friendships I come back to life,
only for them.
 
Some people say, 'you should vote for your own lot'
There are many horses in the field and a lot of them want to conquer
Sorry, I don't have to, I have my own rules now,
to them I stand now, it's shitty
to gossip about others, joke without them, it's crude,
I want to refrain from that too.
I let things go when I can't help,
I won't loose, rather I'll learn to pay for life's mistakes,
from those I'll refrain until I live.
 
I'm an abstinent, even though I don't have to,
the reaper isn't out to get me,
he doesn't give a damn when I'm lying down,
the next day I get up again and stretch my arms out,
looking like some idiot on a beach.
I don't mind, I don't mind.
 
Postato da Soren Sab, 04/08/2012 - 20:48
Ultima modifica Soren Mer, 10/12/2014 - 15:58
Commenti fatti