חסד מופלא (Amazing Grace)

Inglese

Amazing Grace

Amazing grace!
How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found
Was blind, but now I see.
 
'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed.
 
Thro' many dangers, toils and snares
I have already come
'Tis grace hath bro't me safe thus far
And grace will lead me home.
 
When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun
We've no less days to sing God's praise
Than when we first begun.
 
Postato da RWiseman Mer, 11/08/2010 - 22:59
Ultima modifica Freda Gio, 23/01/2014 - 03:43
Commenti dell’autore:

Added video

videoem: 
Allinea i paragrafi
traduzione in Ebraico

חסד מופלא

חסד מופלא!
מה ערב הצליל
אשר הציל גלמוד כמוני
הייתי אבוד אך עתה נמצאתי
הייתי עיוור אך עתה רואה אני
 
היה זה חסד שאילף את לבי לפחד
וחסד, את פחדי השכיח
מה יקר החסד הזה
בשעה הראשונה לאמונתי
 
דרך סכנות ותלאות רבות ויסורים
כבר עברתי
החסד רחוק הביאני - בריא ושלם
וחסד יוליכני ביתה
 
כשהיינו שם, עשרת אלפים שנים
זוהרים באור כשמש
לא פחות ימים, עלינו לשיר לאל מזמור לשבח
משתחילה התחלנו
 
Postato da ZKR Lun, 02/01/2012 - 15:54
Aggiunto su richiesta di Jennifer Goldstein
Commenti dell’autore:

Some phrases were altered to grant it a more hebrew style.

Per favore aiutaci a tradurre “Amazing Grace”
Commenti fatti