توجه (Attention)

traduzione in Persiano

توجه

من دارم سعی میکنم که بهت بگم
سعی میکنم که بشناسمت
دارم میمیرم تا بهت نشون بدم
دارم میجنگم تا تو رو بدست بیارم
 
به محض این که منو داری
میری و منو تنها میذاری
این ظالمانه است که منو میسوزونی
من جوری که بهم آسیب میزنی رو دوست دارم
 
(اوه نه)
من هیچ وقت نمیذارم که بری
(اوه نه)
از این که این قدر بهت نیاز دارم بدم میاد
 
این چیزی نیست که گفته باشی
این روشیه که تو اینو میگی
این چیزی نیست که انجام داده باشی
این روشیه که انجامش میدی
مریض و خسته شدم از این که این قدر به محبتت نیاز دارم
من انتخاب کردم که تنها بمونم
تا این که بدون توجه تو زندگی کنم
 
من اسم قشنگتو
روی پوستم خراش دادم
تو منو در حال خونریزی تنها گذاشتی
اما من نتونستم تسلیم شم
من زهر رو سر کشیدم
(تا مبتلا شم(تا مریض شم
قلبم رو که بدنت رد کرد پس بده
 
(اوه نه)
من هیچ وقت نمیذارم که بری
(اوه نه)
از این که این قدر بهت نیاز دارم بدم میاد
 
این چیزی نیست که گفته باشی
این روشیه که تو اینو میگی
این چیزی نیست که انجام داده باشی
این روشیه که انجامش میدی
مریض و خسته شدم از این که این قدر به محبتت نیاز دارم
من انتخاب کردم که تنها بمونم
تا این که بدون توجه تو زندگی کنم
 
دارم در مقابل این دردی که داره خفم میکنه مقاومت می کنم
این از تبدیل شدن به خون خودم هم بیشتره، نمیتونم ببینم
که من گشنه ی عشق توام
و من به توجهت نیاز دارم وگرنه میمیرم
 
این چیزی نیست که گفته باشی
این روشیه که تو اینو میگی
این چیزی نیست که انجام داده باشی
این روشیه که انجامش میدی
مریض و خسته شدم از این که این قدر به محبتت نیاز دارم
من انتخاب کردم که تنها بمونم
تنها
 
این چیزی نیست که گفته باشی
این روشیه که تو اینو میگی
این چیزی نیست که انجام داده باشی
این روشیه که انجامش میدی
مریض و خسته شدم از این که این قدر به محبتت نیاز دارم
من انتخاب کردم که تنها بمونم
تا این که بدون توجه تو زندگی کنم
توجه
 
Postato da tina_alfideh Lun, 18/06/2012 - 12:01
ringraziato 1 volta
Un ospite ha ringraziato 1 volta
Inglese

Attention

I'm trying to tell
I'm trying to know you
I'm dying to show you
Fighting to get you
 
As soon as you got me
You go and drop me
It's cruel when you burn me
 

Altro

Commenti fatti