رابطه بد (Bad Romance)

Inglese

Bad Romance

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Caught in a bad romance
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Caught in a bad romance

Ra Ra-ah-ah-ah
Roma Roma-ma-ma
GaGa
Oh la-la
Want your bad romance (x2)

I want your ugly
I want your disease
I want your everything
As long as it’s free
I want your love
Love love love
I want your love

I want you drama
The touch of your hand
I want your leather studded kiss in the sand
I want your love
Love love love
I want your love

You know that I want you
And you know that I need you
I want it bad
Want your bad romance

I want your love and
I want your revenge
You and me could write a bad romance
I want your love and
All your lover’s revenge
You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oh
Caught in a bad romance
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Caught in a bad romance

Ra ra-ah-ah-ah
Roma roma-ma
GaGa
Oh la-la
Want your bad romance

I want your horror
I want your design
‘Cuz you’re a criminal
As long as you’re mine
I want your love
Love love love
I want your love

I want your psycho
Your vertigo stick
While your in my rear window
Baby you’re sick
I want your love
Love love love
I want your love

You know that I want you (’Cuz I’m a free bitch baby)
And you know that I need you
I want it bad
Want your bad romance

I want your love and
I want your revenge
You and me could write a bad romance
I want your love and
All your lover’s revenge
You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Caught in a bad romance
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Caught in a bad romance

Ra ra-ah-ah-ah
Roma roma-ma
GaGa
Oh la-la
Want your bad romance (x2)

Walk walk fashion baby work it
Move that bitch c-razy
Walk walk fashion baby work it
Move that bitch c-razy
Walk walk fashion baby work it
Move that bitch c-razy
Walk walk fashion baby work it
I’m a free bitch baby

I want your love
And I want your revenge
I want your love
I don’t wanna be friends

Je veux ton amour
Et je veux ta revenge
Je veux ton amour
I don’t wanna be friends
No I don't wanna be friends
Caught in a bad romance
I don't wanna be friends
Want your bad romance
I'm caught in a bad romance
Want your bad romance!

I want your love and
I want your revenge
You and me could write a bad romance
Oh-oh-oh-oh-oh-oh
I want your love and
All your lover’s revenge
You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Want your bad romance
Caught in a bad romance
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Want your bad romance
Caught in a bad romance
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Want your bad romance
Caught in a bad romance

Ra Ra-ah-ah-ah
Roma Roma-ma-ma
GaGa
Oh la-la
Want your bad romance

Postato da boring Dom, 04/10/2009 - 09:56
Ultima modifica szviky91 Mer, 02/10/2013 - 07:49
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

رابطه بد

اوه اوه اوه اوه اوه
توی یه رابطه عاشقانه بد گیر افتاده ام
اوه اوه اوه اوه اوه
توی یه رابطه عاشقانه بد گیر افتاده ام

را را-آه-آه-آه
روما روما-ما-ما
گاگا
اوه لا-لا
داستان بد عشقت رو میخوام

زشتیت رو میخوام
آزارت رو میخوام
همه چیزت رو میخوام
تا وقتی که آزاده
عشقت رو میخوام
عشق عشق عشق
عشقت رو میخوام

میدونی که میخوامت
و میدونی که بهت نیاز دارم
بدجور می خوامش
داستان بد عشقت رو میخوام

عشقت رو میخوام
و انتقامت رو میخوام
من و تو میشد یه داستان بد عاشقانه بنویسیم
عشقت رو میخوام
و انتقام از همه معشوقه هات رو
من و تو میشد یه داستان بد عاشقانه بنویسیم

اوه اوه اوه اوه اوه
توی یه رابطه عاشقانه بد گیر افتاده ام
اوه اوه اوه اوه اوه
توی یه رابطه عاشقانه بد گیر افتاده ام

را را-آه-آه-آه
روما روما-ما-ما
گاگا
اوه لا-لا
داستان بد عشقت رو میخوام

وحشتت رو میخوام
نقشه ات رو میخوام
چون تو تا وقتی که مال منی
جنایت کاری
عشقت رو میخوام
عشق عشق عشق
عشقت رو میخوام

دیوانگیت رو میخوام
سرگیجه گرفتنت رو میخوام
وقتی پشت پنجره عقبم ایستاده ای
عزیزم تو مریضی
عشقت رو میخوام
عشق عشق عشق
عشقت رو میخوام

میدونی که میخوامت(چون من یه زن آزادم عزیزم"
و میدونی که بهت نیاز دارم
بدجور میخوامش
داستان بد عشقت رو میخوام

راه برو راه برو عشق مد روز من،بجنب
اون زنه رو دیوانه کن
راه برو راه برو عشق مد روز من،بجنب
اون زنه رو دیوانه کن
راه برو راه برو عشق مد روز من،بجنب
من یه زن آزادم

عشقت رو میخوام
و انتقامت رو میخوام
عشقت رو میخوام
نمیخوام باهات دوست باشم
نه نمیخوام دوستت باشم
توی یه رابطه بد عاشقانه گیر افتاده ام
داستان بد عشقت رو میخوام
توی یه رابطه بد عاشقانه گیر افتاده ام
داستان بد عشقت رو میخوام
توی یه رابطه بد عاشقانه گیر افتاده ام
داستان بد عشقت رو میخوام

Postato da media-alone girl Gio, 12/09/2013 - 15:11
ringraziato 3 volte
Utente Tempo fa
Alice Cullen2 anni 8 settimane
Gli ospiti hanno ringraziato 2 volte
Commenti
Alice Cullen     settembre 26th, 2013

Damet garm ke manish kardi kheily dosesh daram

media-alone girl     settembre 27th, 2013

manam asheghesham.dame toam garm ke enghad bahali!!

Alice Cullen     settembre 27th, 2013

fadat Azizam Love