حرامزاده (Bastardo)

Italiano

Bastardo

C'è una ragione di più
l'hai detto... ma che bravo
ma questa parte di te
davvero la ignoravo.

Non me l'aspettavo davvero
è come bere il più potente veleno
è amaro
non recuperare ti prego.

Tanto più parli e ancora meno ti credo,, Peccato!
Lascia al silenzio la sua verità
aspetta...
voglio dirti quello che sento.

Farti morire nello stesso momento!
Bastardo!!!
Voglio affrontarti senza fare un lamento
Voglio bruciarti con il fuoco che ho dentro

Per poi vederti cenere, bastardo!
Farti soffiare su di te, il vento!!!
Io spezzata in due dal dolore!!!
Mentre ti amavo tu facevi l'amore, per gioco!!!

Lasciami sognare la vita
l'hai detto tu quando è finita è finita
io vado.

Chissà se un giorno poi mi passerà,
la rabbia che porto nel cuore.
Voglio dirti quello che sento!

Fatti morire nello stesso momento!
Bastardo!!!
Vederi gli Occhi tuoi in un mare profondo!
Farti affogare nei Singhiozzi del pianto!

E spingerti sempre più giù!
Bastardo!!!
Ma purtoppo tocca a me.
Soffrire, gridare, morire...

Tu, hai preso senza dare mai noi
la cosa che non vuoi.
Maledetto sporco amore!!!
Voglio dirti quello che sento.

Fatti morire nello stesso momento!
Bastardo!
E poi vederti cenere, bastardo!
Ma purtroppo tocca a me

soffrire, gridare, ti amo,
bastardo!

Postato da Vito dacciaio Mer, 23/02/2011 - 16:57
Commenti dell'autore:

avete notato ke nella canzone c'è una bestemmia? }:) Tongue :confused:

Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

حرامزاده

یک دلیل دیگر هم وجود دارد
ابن را گفتی...آن هم چه خوب
ولی این قسمت تورا
واقعا فراموش می کنم

واقعا انتظار نداشتم
مثل نوشیدن یک زهر قویست
و تلخ
لطفا انکار نکن
هرچه بیشتر صحبت می کنی کمتر باورت می کنم حیف
واقعیت خودت را به سکوت بسپار
صبر کن
می خواهم به تو آنچه را که حس می کنم بگویم

و در همین لحظه تو را بکشم
حرامزاده
می خواهم بدون هیچ اعتراضی با تو رو به رو بشوم
می خواهم با آتشی که درونم دارم بسوزانمت

و خاکسترت را ببینم حرامزاده
و بعد (خاکستر) تو را به باد بسپارم
من از درد دو تکه شدم
زمانی که عاشقت بودم تو عشقبازی می کردی
برای تفریح
بگذار یک زندگی را با رویا بسازم
تو گقتی وقتی تمام شده دیگر تمام شده
و من می روم

که می داند شاید یک روزی تمام شود
این خشمی که در قلبم حمل می کنم
می خواهم به تو آنچه را که حس می کنم بگویم

و در همین لحظه تو را بکشم
حرامزاده
چشمانت را غرق در اشک ببینم
تو را در حق حق گریه غرق کنم

و به پایین فشارت بدهم
حرامزاده
ولی متاسفانه وقتی به من میرسد
زجر...ناله...مرگ

تو همه چیز را بدون از دست دادن چیزی گرفتی
ما آن چیزی بودیم که هیچگاه نمی خواستی
عشق لعنتی کثیف
می خواهم به تو آنچه را که حس می کنم بگویم

و در همین لحظه تو را بکشم
حرامزاده
و خاکسترت را ببینم حرامزاده
ولی متاسفانه وقتی به من میرسد

زجر...ناله...عاشقتم
حرامزاده

Postato da Delarammir Sab, 07/04/2012 - 12:00
ringraziato 5 volte
Gli ospiti hanno ringraziato 5 volte
Per favore aiutaci a tradurre "Bastardo"
Commenti
MayGoLoco     aprile 7th, 2012

Hi Delarammir, please never post corrected versions of a song.
If you see that the lyrics are incorrect please post a comment with the correct lyrics.
This way we can update the already existing lyrics and we won't have double songs/translations etc.