It was a culture... (Była Kultura)

Polacco

Była Kultura

Dzieci zdrowe - prawo do życia
Dzieci ułomne - porzucać w górach
Była Sparta, jej kultura
Kultura klasyczna - klasyczna

Ziemia dla panów, Panom ziemia
Innym nic - milczeć i słuchać
To był Rzym - jego kultura
Kultura zwycięzców - zwycięska

KULTURA KULTURA - OTO KULTURA
KULTURA DLA KARIERY
KARIERA DLA KULTURY
KULTURA KULTURA - OTO KULTURA
KULTURA...

Kulturę klasyczną tworzył naród
Kulturę zwycięzców zamknęli w murach
Ale to już historia, jej kultura
Kultura niezmienna, niezmienna...

Postato da czarna Lun, 30/04/2012 - 08:46
Align paragraphs
traduzione in Inglese

It was a culture...

Health children - right to live
Disabled children - leave in mountains
There was Sparta, its culture
Classical culture - classical

Land for lords, Lords' the land
Nothing for others - just be silent and listen
There was Rome - its culture
Culture of winners - victorious one

CULTURE CULTURE - IT'S A CULTURE
CULTURE FOR CAREER
CAREER FOR CULTURE
CULTURE CULTURE - IT'S A CULTURE
CULTURE...

Nation was creating the classical culture
Culture of winners is closed in walls
But it's already history, its culture
Constant culture, constant one...

Postato da czarna Mar, 01/05/2012 - 18:08
Commenti