Защото си млад (Cause You Are Young)

Inglese

Cause You Are Young

Heartache, heartache, heart was gold
All it had you instant cold
Lonely, lonely wasted years
You're a winner with bad souvenirs
You're a hero, you're a man
You're a winner, take my hand

'cause you are young
You will always be so strong
Hold on tight to your dreams, hold on
You are right, don't give up
(Baby, baby, baby)
'cause you are young
You are right and you are wrong
You are a hero, next day you're done
So hold on to your dreams

All or nothing you can give
Live your life, love to live
Oh man, oh man, feel the night
Strong enough till the morning light
You're a hero, you're a man
You're too tough to lose this game

Postato da Milan31 Gio, 26/04/2012 - 11:31
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Bulgaro

Защото си млад

Болка, болка, сърце от злато
всичко това имаше ти, но в миг го загуби.
Самотни, самотни пропилени години
ти си един победител с лоши сувенири.
Ти си един герой, ти си един мъж
ти си един победител, вземи ръката ми.

Защото си млад
ти винаги ще бъдеш така силен.
Дръж се здраво за мечтите си, дръж се.
Ти си прав, не се предавай.
Защото си млад
ти си прав, но понякога грешиш.
Ти си герой, но утре можеш да загубиш,
така че, дръж здраво мечтите си.

Всичко или нищо - ти можеш да дадеш
живей живота си, обичай го.
О, човече, о човече, почувствай нощта
достатъчно силeн чак до утринната светлина.
Ти си герой, ти си мъж,
ти си твърде упорит, за да загубиш тази игра.

Postato da penjcho Dom, 06/05/2012 - 09:50
ringraziato 2 volte
Gli ospiti hanno ringraziato 2 volte
Altre traduzioni di "Cause You Are Young"
Inglese → Bulgaro - penjcho
Commenti