What are you doing here? (Co ty tu robisz)

Polacco

Co ty tu robisz

Z dedykacją dla wszystkich frajerów,
co srają wyżej niż dupy mają.
 
Co ty tu robisz?
Po prostu niczym się nie martwię
Co ty tu robisz?
Może trafię jakąś partię.
 
Mógłbym przecież nawinąć że mój styl to diament
Że mam dom jak zamek, a w nim 50 kamer
Że śmigam po ulicy z Ganem Magnum
Nawet Pan Bóg nie zmieni krainy karłów
 
Proszę nie wariuj
Realia śmierdzą jak dwusuwowy Wartburg
Ten świat jest twierdzą, jak ludzie twierdzą
Szansę masz jedną by znaleźć się wewnątrz
 
Daj tu co najcenniejsze
Brak słów, intencji, istnień
Czas ingerencji byś te szczegóły dostrzegł
Wartburg nie Porsche patrząc na Dossię
Wozi się portret gościa z twarzą jak omlet
 
Solari komplet
Wyobraź sobie Pididi ostre
Cincini słodkie
Cycki i włoskie towarzyski
 
Jak to mówią orgiet
Możesz być głąbem a i tak poznasz o co dobre
Zresztą dziś głąbów nie ma
To o problemach jaka na temat
 
Temat w myśli zamieniam
Mógłbym przecież nawinąć
że mam miliard kasyno
Tłuste rymy jak Beata Maksymow
 
Nidoścignione jak BM'a z turbiną
Jeśli wolisz Ale Kino wywal krążek
Albo daj mi te pieniądze
Albo daj mi te pieniądze.
 
Ref.
Jeśli liczysz na dziwki, fureksy, koktajle
Na pannę co robi spox to i owo
Jeśli liczysz na śliwki, diureksy, kopalnie
Na saunę
To dobij koks i chuj z tobą. (2x)
 
Tutaj wszystko dzieje się naprawdę
Niektórym nie dane spoważnieć
Mógłbym nawijać że mam te osiedla
Postawione na papierowych cegłach
 
Ironia tonie
Marzyć o panteonie nie śmiem
Odwiedzając filharmonie westchnę
O bańce w kopercie
 
Każdy ma niby preferencje
A tu strychnina w ofercie
Mogę rymować że pieprzę system
Mam dolce, euro,
konta pod jednym przyciskiem
 
Dolche Pedro kontrakt
nie równa się z zyskiem
Ojciec nie dawał - nie ma
Po chuj mam mówić o BM-ach?
 
Domach, basenach?
Co mam to relaks
A relaksu nie sprzedam za Chiny
Z tej samej gliny
 
Te same winy
Choć każdy to na swój sposób kmini
Jak uniknąć rozgłosu
Liczą się czyny
 
Zobacz - dla popeliny słowa
To zwykły towar jak browar
Gdzie morał?
Po chuj mam mówić o bankach?
Mój dom to Bałuty a nie Sri Lanka.
 
Aha, więc sprawdź to!
 
Ref.
Jeśli liczysz na dziwki, fureksy, koktajle
Na pannę co robi spox to i owo
Jeśli liczysz na śliwki, diureksy, kopalnie
Na saunę
To dobij koks i chuj z tobą. (2x)
 
Co ty tu robisz?
Poprostu niczym się nie martwię
Co ty tu robisz?
Może trafię jakąś partię. (2x)
 
Postato da petteri_t Mer, 18/04/2012 - 22:14
Allinea i paragrafi
traduzione in Inglese

What are you doing here?

Dedicated to all losers
Who shit over their asses
 
What are you doing here?
I'm just worrying about nothing
What are you doing here?
Maybe I'm gonna find some part
 
I could say that my style is a diamond
That I've got a house like a castle, with 50 cameras in it
That I'm crossing streets with Gan Magnum
Even God won't change midget's land
 
Please don't freak
Reality stinks like two-person Wartburg
This world is a fortress, like people claim
You've got only one chance to fetch up in it
 
Give here, what is the most precious
No words, intentions, existences
Time of interference for you to spot those details
Wartburg, not Porsche, looking at Dossia
There is driving a portrait of a guy with omlette's face
 
Solari set
Imagine spicy Pididi
Sweet Cincini
Boobs and Italian companions
 
Like people say, orgy
You can be a sucker and yet you will know what's good
Anyway, there are no suckers nowadays
It's about problems on a subject
 
I turn subject into thoughts
I could mind you say
That I've got miliard in casino
Fat rhymes like Beata Maksymow*
 
Unapproachable like BM with turbine
If you prefer Ale Kino** throw away the pulley
Or give me that money
Or give me that money
 
If you hope for whores, cars, coctails
For a girl who makes this and that right
If you hope for plums, condoms, mines
For a sauna
Take a gear
And fuck yourself
 
Here everything happens for real
Some are not meant to sober down
I could say that I've got this estates
Built of paper bricks
 
Irony drowns
I don't dare to dream about Pantheon
Visting philharmony I will sigh
About a hundred in envelope
 
Everyone has apparently preferences
And here there is strychnine in an offer
I can rime that I fuck the system
I've got dollars, euro
Accounts under one button
 
Dolche Pedro contract
Doesn't equal profit
Father didn't give - there isn't
Why the fuck should I talk about BMs?
 
About houses, pools?
What I've got is relax
And I won't give away relax for quids
The same
 
The same guilts
Even though everyone understands it in a different way
How to avoid renown
Actions counts
 
Look, for word's poplin
It's an ordinary stuff like brew
Where's the moral?
Why the fuck should we talk about banks?
My home is Batuły, not Sri Lanka
 
Yep, so check it out!
 
What are you doing here?
I'm just worrying about nothing
What are you doing here?
Maybe I'm gonna find some part
 
*Beata Maksymow - Polish judoka
**Ale Kino - Polish TV programme about cinema
 
Postato da Cam Mer, 15/08/2012 - 21:02
Aggiunto su richiesta di petteri_t
Commenti fatti