Daniel Salomon - הייתכן

Ebraico

הייתכן

מסובב ת'ראש אל הכיוון הלא נכון
נתפס לי הצוואר בפעם המיליון
פתאום אנו תקועים כשמבטי במבטך
עכשיו כשאת כבר כאן
לאן בדיוק אלך
 
אז מה - מה כבר אעשה
אהבה כמוך לא מתאפשרת
זה מה שאני רוצה
אז מה - מה כבר אעשה
אהבה כמוך רק מייסרת
אהבה על הקצה
 
את כל כך יפה
הייתכן -
שאהבת אותי כבר פעם
עשית אותי מסכן
את כל כך יפה
הייתכן -
שהיינו כבר ביחד
בגלגול קודם
 
מסובב ת'אוזן ומקשיב לכל מילה
למרות שאת שותקת זה נשמע כמו צעקה
שם את כף ידך כל כך עמוק בכך ידי
תהיי פחות שלו - תהיי יותר שלי
 
אז מה - מה כבר אעשה
אהבה כמוך לא מדברת
זה מה שאני רוצה
אז מה - מה כבר אעשה
אהבה כמוך תמיד נגמרת
אהבה על הקצה
 
Postato da Ospite Ven, 01/01/2010 - 00:00
Grazie!
Traduzioni di “הייתכן”
Commenti fatti