بی سروته بی اسم و نشون (Endless, Nameless )

Inglese

Endless, Nameless

Silence
Here I am
Here I am
Silent

Bright and clear
It's what I am
I have
Died

Mother [x4]

Death
With violence
Excitement
Right here

Died
Go to hell
Here I am
Right here

Ow!

No mas [x4]

Death
Is what I am
Go to hell
Go to jail
In back of that
Crime
Here I am
Take a chance
Dead!

Die!

Postato da Miley_Lovato Dom, 25/12/2011 - 19:40
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

بی سروته بی اسم و نشون

سکوت
من اینجام
من اینجام
ساکت

واضح و روشن
این واقعیت منه
من
مرده ام

مادر

مرگ
با خشونت
هیجان
درست همینجا

مرده
برو به جهنم
من اینجام
درست همین جا

او!

هیچ کس

مرگ
چیزیه که من هستم
برو به جهنم
برو زندان
بعد از اون
جنایت
من اینجام
یه فرصت داری
مرده

بمیر!

Postato da esther_ster Sab, 26/05/2012 - 18:42
ringraziato 1 volta
Utente Tempo fa
shahab.khadem2 anni 29 settimane
Commenti