بی سروته بی اسم و نشون

Inglese

Endless, Nameless

Silence
Here I am
Here I am
Silent

Bright and clear
It's what I am
I have
Died

Mother [x4]

Death
With violence
Excitement
Right here

Died
Go to hell
Here I am
Right here

Ow!

No mas [x4]

Death
Is what I am
Go to hell
Go to jail
In back of that
Crime
Here I am
Take a chance
Dead!

Die!

Postato da Miley_Lovato il Dom, 25/12/2011 - 19:40
Vedi il video
Try to align
Persiano

بی سروته بی اسم و نشون

سکوت
من اینجام
من اینجام
ساکت

واضح و روشن
این واقعیت منه
من
مرده ام

مادر

مرگ
با خشونت
هیجان
درست همینجا

مرده
برو به جهنم
من اینجام
درست همین جا

او!

هیچ کس

مرگ
چیزیه که من هستم
برو به جهنم
برو زندان
بعد از اون
جنایت
من اینجام
یه فرصت داری
مرده

بمیر!

Postato da esther_ster il Sab, 26/05/2012 - 18:42
ringraziato 1 volta
UtenteTime ago
shahab.khadem2 anni 2 settimane
Commenti