! هر قطره ی اشک یک آبشار هست (Every teardrop is a waterfall)

Inglese

Every teardrop is a waterfall

 

I turn the music up, I got my records on
I shut the world outside
Until the lights come on
Maybe the streets alight
Maybe the trees are gone
I feel my heart start beating
To my favourite song

And all the kids they dance
All the kids all night
Until Monday morning feels another life
I turn the music up
I'm on a roll this time
And heaven is in sight

I turn the music up, I got my records on
From underneath the rubble
Sing a rebel song
Don't want to see another generation drop
I'd rather be a comma than a full stop

Maybe I'm in the black, maybe I'm on my knees
Maybe I'm in the gap between the two trapezes
But my heart is beating
And my pulses start
Cathedrals in my heart

And we saw oh this light I swear you
Emerge blinking into
To tell me it's alright
As we soar walls
Every siren is a symphony
And every tear's a waterfall
Is a waterfall
Oh
Is a waterfall
Oh oh oh
Is a is a waterfall
Every tear
Is a waterfall
Oh oh oh

So you can hurt, hurt me bad
But still I'll raise the flag

Oh
It was a wa wa wa wa wa-aterfall
A wa wa wa wa wa-aterfall

Every tear
Every tear
Every teardrop is a waterfall

Every tear
Every tear
Every teardrop is a waterfall

Postato da purplelunacy Sab, 04/06/2011 - 11:00
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

! هر قطره ی اشک یک آبشار هست

Versioni: #1#2

من صدای موزیک رو بلند میکنم
و آهنگی رو که ساختم رو پخش میکنم
دنیای اطراف رو خاموش میکنم*
تا وقتی که روشنایی دوباره برگرده
شاید خیابان ها سوت و کور شده باشند
شاید درخت ها از بین رفته باشند
من ضربان قلبم رو حس میکنم
با ترانه (آهنگ) مورد علاقه ی من

همه ی بچه ها شروع میکنن به رقصیدن
همه ی بچه ها ، کل شب رو
تا صبح دوشنبه زندگی دوباره ای رو احساس کنه
من صدای موزیک رو بلند میکنم
این دفعه من روی خط هستم
و بهشت در دید است

من صدای موزیک رو بلند میکنم
و آهنگی رو که ساختم پخش میکنم
از پایین ترین سنگ زمین
ترانه ی شوریدن ( سرکشی کردن ، طغیان کردن) رو بخون
نمی خوام سقوط یک نسل دیگه رو ببینم
من ترجیح میدم یک ویرگول باشم
تا اینکه نقطه سرِخط باشم**

شاید من در تاریکی باشم
شاید روی زانوهام باشم***
شاید من یک شکاف بین دوتا ذوزنقه باشم
ولی ضربان قلب من می زنه
و شروع کرده به تپیدن
طوری که یک کلیسا درون قلبِ من هست

وای و ما این نور رو دیدیم
قسم میخورم تو پدید اومدی وچشمک زدی****
تا به من بگی همه چیز درسته
در حالی که ما از دیوارها بالا میریم
هر سوت خطر تبدیل میشه به یک سمفونی
و هر قطره ی اشک مثل یک آبشارِ
وای
یک آبشار
یک آبشارِ
هر اشک
یک آبشارِ

حالا که تو میتونی من رو آزار بدی
و بدجوربرنجونی
ولی من هنوز پرچم رو بالا نگه خواهم داشت

یک آبشار بود

یک آبشار

هر اشک
هر اشک

هر قطره ی اشک مثل یک آبشار هست

Postato da N00N Mar, 26/06/2012 - 11:43
Commenti dell'autore:

* همه چیز رو فراموش می کنم
**کنایه از رهاکردن چیزی
*** کنایه از شکست خوردن
**** منظور از تو همان نور هست و چشمک زدنِ نـور

ringraziato 6 volte
Utente Tempo fa
Arsham903 anni 22 settimane
Gli ospiti hanno ringraziato 5 volte
UtentePubblicata da
Arsham903 anni 22 settimane
4
aref19893 anni 22 settimane
3
Commenti