آخرین خداحافظی (Final Goodbye)

Inglese

Final Goodbye

I never should have waited so long to say
What I've always known since the very first day
Thought that you would stay forever with me
But the time has come to leave
 
Before we turn out the lights and close our eyes
I'll tell you a secret I've held all my life
It's you that I live for, and for you I die
So I'll lay here with you 'til the final goodbye
 
Hold, draw me close, close to my lips
Listen intently as I tell you this
Outside the world wages its wars,
I'll rest in peace as long as you know
 
Before we turn out the lights and close our eyes
I'll tell you a secret I've held all my life
It's you that I live for, and for you I die
So I'll lay here with you 'til the final goodbye
 
Promise you our love will carry on
Until you turn eternal, we belong
 
Before we turn out the lights and close our eyes
I'll tell you a secret I've held all my life
It's you that I live for, and for you I die
So I'll lay here with you 'til the final goodbye
 
His respectful lips for the last time
Spell out the lyrics to love in the sky
It's you that I live for, and for you I die
So I'll lay here with you 'til the final goodbye
 
Goodbye
 
Postato da szviky91 Mer, 11/05/2011 - 07:06
Allinea i paragrafi
traduzione in Persiano

آخرین خداحافظی

نباید انقدر زیاد منتظر می موندم
این چیزیه که من از روز اول میدونستم
فکر میکردم تا ابد با من می مونی
اما حالا وقت رفتنه
 
قبل از اینکه چراغها رو خاموش کنیم و چشمهامون رو ببندیم
میخوام رازی رو بهت بگم که همیشه توی دلم نگه داشتم
من بخاطر تو زندگی میکنم و می میرم
پس اینجا در کنار تو میخوابم تا روز آخرین خداحافظی
 
من رو بغل کن,من رو به سمت خودت بکش,به سمت لبهام
مشتاقانه به این حرفم گوش بده
خارج از این دنیا برای جنگ پاداش میدند
روح من در آرامش خواهد بود تا وقتیکه خودت می دونی
 
قبل از اینکه چراغها رو خاموش کنیم و چشمهامون رو ببندیم
میخوام رازی رو بهت بگم که همیشه توی دلم نگه داشتم
من بخاطر تو زندگی میکنم و می میرم
پس اینجا در کنار تو میخوابم تا روز آخرین خداحافظی
 
بهت قول میدم که عشقمون ادامه دار باشه
تا وقتی که تو جاودانه بشی,ما به هم تعلق داریم
 
قبل از اینکه چراغها رو خاموش کنیم و چشمهامون رو ببندیم
میخوام رازی رو بهت بگم که همیشه توی دلم نگه داشتم
من بخاطر تو زندگی میکنم و می میرم
پس اینجا در کنار تو میخوابم تا روز آخرین خداحافظی
 
لبهاش برای آخرین بار با احترام خاصی
ترانه ی عشق رو برای اون عشقی که تو آسمونه زمزمه میکنند
من بخاطر تو زندگی میکنم و می میرم
پس اینجا در کنار تو میخوابم تا روز آخرین خداحافظی
 
خداحافظ
 
Postato da minuch Ven, 01/06/2012 - 07:58
Rihanna: 6 più popolari
Commenti fatti