آخرین خداحافظی (Final Goodbye)

traduzione in Persiano

آخرین خداحافظی

نباید انقدر زیاد منتظر می موندم
این چیزیه که من از روز اول میدونستم
فکر میکردم تا ابد با من می مونی
اما حالا وقت رفتنه
 
قبل از اینکه چراغها رو خاموش کنیم و چشمهامون رو ببندیم
میخوام رازی رو بهت بگم که همیشه توی دلم نگه داشتم
من بخاطر تو زندگی میکنم و می میرم
پس اینجا در کنار تو میخوابم تا روز آخرین خداحافظی
 
من رو بغل کن,من رو به سمت خودت بکش,به سمت لبهام
مشتاقانه به این حرفم گوش بده
خارج از این دنیا برای جنگ پاداش میدند
روح من در آرامش خواهد بود تا وقتیکه خودت می دونی
 
قبل از اینکه چراغها رو خاموش کنیم و چشمهامون رو ببندیم
میخوام رازی رو بهت بگم که همیشه توی دلم نگه داشتم
من بخاطر تو زندگی میکنم و می میرم
پس اینجا در کنار تو میخوابم تا روز آخرین خداحافظی
 
بهت قول میدم که عشقمون ادامه دار باشه
تا وقتی که تو جاودانه بشی,ما به هم تعلق داریم
 
قبل از اینکه چراغها رو خاموش کنیم و چشمهامون رو ببندیم
میخوام رازی رو بهت بگم که همیشه توی دلم نگه داشتم
من بخاطر تو زندگی میکنم و می میرم
پس اینجا در کنار تو میخوابم تا روز آخرین خداحافظی
 
لبهاش برای آخرین بار با احترام خاصی
ترانه ی عشق رو برای اون عشقی که تو آسمونه زمزمه میکنند
من بخاطر تو زندگی میکنم و می میرم
پس اینجا در کنار تو میخوابم تا روز آخرین خداحافظی
 
خداحافظ
 
Postato da minuch Ven, 01/06/2012 - 07:58
ringraziato 1 volta
Un ospite ha ringraziato 1 volta
Inglese

Final Goodbye

I never should have waited so long to say
What I've always known since the very first day
Thought that you would stay forever with me
But the time has come to leave
 

Altro

Rihanna: 6 più popolari
Commenti fatti