Eva Burešová - Fly (traduzione in Ceco)

Inglese

Fly

Someone ripped out of my heart
Now there is a big hole of sorrow
I'm losing a chance to breathe and I'm asking:
 
"What is it, what is it, what is it?"
I'm screaming out loud:
"Why is it, why is it, why is it?"
One day, I'll try to find out
What is it, what is it, what is it?
 
I want to fly, fly
On the wings of broken love
On the wings of my emotions
 
Right now, I want to fly
All the way up to the sky
Just to know that it's not over
Right now, I want to fly
 
I'm trying to hold on tight
Trying to find light in the dark
There's so much I can do
And I'm searchin'
 
Where is it, where is it, where is it?
The piece of my broken heart
Why is it, why is it, why is it?
I still can't see the light
What is it, what is it, what is it?
 
I want to fly, fly
On the wings of broken love
On the wings of my emotions
 
Right now, I want to fly
All the way up to the sky
Just to know that it's not over
Right now, I want to fly
 
In the sky, in the sky, in the sky
Want to fly
 
Postato da Ayano Aishi Lun, 08/01/2018 - 16:26
Ultima modifica Zolos Mar, 23/01/2018 - 19:46
Allinea i paragrafi
traduzione in Ceco

Létat

Někdo mě vytrhl z mého srdce
Nyní je velká díra smutku
Ztrácím šanci dýchat a ptám se:
 
"Co to je, co to je, co to je?"
Křičím nahlas:
"Proč to je, proč to je, proč to je?"
Jednoho dne se pokouším zjistit
Co to je, co to je, co to je?
 
Chci letět, létat
Na křídlech lámavé lásky
Na křídlech svých emocí
 
Právě teď chci letět
Celou cestu až k obloze
Jenom vědět, že to není konec
Právě teď chci letět
 
Snažím se pevně držet
Snažím se najít světlo ve tmě
Můžu dělat tolik
A já hledám,
 
Kde je, kde je, kde to je?
Kousek mého zlomeného srdce
Proč je to, proč je, proč je to?
Pořád nevidím světlo
Co to je, co to je, co to je?
 
Chci letět, létat
Na křídlech lámavé lásky
Na křídlech svých emocí
 
Právě teď chci letět
Celou cestu až k obloze
Jenom vědět, že to není konec
Právě teď chci letět
 
Na obloze, na obloze, na obloze
Chceš létat
 
The Translation is ©Achampnator so before using it ask for permission

In case of a source field link belongs the Translation to the Copyright Owner where the link goes to
Postato da Achampnator Lun, 08/01/2018 - 17:01
Aggiunto su richiesta di Ayano Aishi
Altre traduzioni di “Fly”
Eva Burešová: 1 più popolari
See also
Commenti fatti