عجب احمقی هستم من (Fool That I Am)

عجب احمقی هستم من

عجب احمقی هستم من که عاشقت شدم
و عجب احمقی هستم که فکر میکردم تو هم عاشق منی

تو دلم رو بردی و بعد واسم نقش بازی کردی
و رؤیاهام مثل دود سیگار ناپدید شد

عجب احمقی بودم که امیدوار بودم تو بفهمی
و فکر میکردم که تو به حرفهام گوش میدی
به نقشه هایی که کشیده بودم

اما ما نتونستیم تو چشم هم نگاه کنیم
پس عزیزم
عزیزم
عزیزم این یه خداحافظیه

اما
هنوز واسم مهمی
اوه
هنوز واسم مهمی
عجب احمقی هستم من

Postato da saharhekmat Lun, 05/03/2012 - 20:57
Originale:
ringraziato 5 volte
Utente Tempo fa
yaserBoleydei2 anni 14 settimane
masih3 anni 43 settimane
Gli ospiti hanno ringraziato 3 volte
Inglese

Fool That I Am

Video Lyrics
Vedi il video
Commenti