Linkin Park - Given Up (traduzione in Persiano)

traduzione in Persiano

تسلیم

Versions: #1#2
عرق ریزان بیدار می شم
یه روز دیگه مقرر شده که حروم بشه
توی بی آبروییم
بازم توی ذهنم مونده
انگار هیچوقت قرار نیست اینجا رو ترک کنم
راه فراری نیست
 
من بدترین دشمن خودمم
 
تسلیم شدم
از زندگی بیزارم
چیزی نیست که بخوای بگی؟
همه شو ببر
!دارم خفه می شم
بگو چه مرگم شده
 
نمی دونم چی رو بردارم
فکر کردم تمرکز کردم ولی ترسیدم
آماده نیستم
نفس نقس می زنم
دنبال کمک می گردم، یه جوری، یه جایی
و هیچ کس اهمیتی نمی ده
 
من بدترین دشمن خودمم
 
تسلیم شدم
از زندگی بیزارم
چیزی نیست که بخوای بگی؟
همه شو ببر
!دارم خفه می شم
بگو چه مرگم شده
 
خدایا
منو از این بدبختی خلاص کن
منو از این بدبختی خلاص کن
منو از این بدبختی خلاص کن
منو از این بدبختی لعنتی خلاص کن
 
تسلیم شدم
از زندگی بیزارم
چیزی نیست که بخوای بگی؟
همه شو ببر
!دارم خفه می شم
بگو چه
...مرگم شده
 
Postato da drizZle in the darK Sab, 12/01/2013 - 09:04
Ultima modifica drizZle in the darK Lun, 01/07/2013 - 08:11
Inglese

Given Up

Commenti fatti