متاسفم (Gomen nasai)

Inglese

Gomen nasai

What I thought wasn’t mine
In the light
Was one of a kind,
A precious pearl

When I wanted to cry
I couldn’t cause I
Wasn’t allowed

Gomen nasai for everything
Gomen nasai, I know I let you down
Gomen nasai till the end
I never needed a friend
Like I do now

What I thought wasn't all
So innocent
Was a delicate doll
Of porcelain

When I wanted to call you
And ask you for help
I stopped myself

Gomen nasai for everything
Gomen nasai, I know I let you down
Gomen nasai till the end
I never needed a friend
Like I do now

What I thought was a dream
An mirage
Was as real as it seemed
A privilege

When I wanted to tell you
I made a mistake
I walked away

Gomen nasai, for everything
Gomen nasai, Gomen nasai,
I never needed a friend,
Like I do now

Gomen nasai, I let you down
Gomen nasai, Gomen nasai,
Gomen nasai till the end
I never needed a friend
Like I do now

Ultima modifica Miley_Lovato Sab, 16/04/2016 - 14:46
Vedi il video
Align paragraphs
traduzione in Persiano

متاسفم

چیزی که فکر کردم مال من نیست
در روشنایی
یکی از انواع
یک مروارید با ارزش بود

وقتی میخواستم گریه کنم
نمیتونستم چون من
اجازشو نداشتم

متاسفم برای همه چیز
متاسفم،من تو رو نا امید کردم
متاسفم تا همیشه
من هیچ وقت به یک دوست نیاز نداشتم
مثل حالا

این,همه ی چیزی که بهش فکر کردم نبود
خیلی بی گناه
یک عروسک ظریف
از چینی بود

وقتی میخواستم بت زنگ بزنم
و ازت درخواست کمک بخوام
خودمو متوقف کردم

متاسفم برای همه چیز
متاسفم،من تو رو نا امید کردم
متاسفم تا همیشه
من هیچ وقت به یک دوست نیاز نداشتم
مثل حالا

چیزی که فکر کردم یه رویاست
یک سراب
به حدی که نشون میداد واقعی بود
یک مزیت

وقتی میخواستم بهت بگم
من مرتکب یک اشتباه شدم
از اونجا رفتم

متاسفم برای همه چیز
متاسفم،من تو رو نا امید کردم
متاسفم تا همیشه
من هیچ وقت به یک دوست نیاز نداشتم
مثل حالا

متاسفم،من تورو ناامید کردم
متاسفم،متاسفم
متاسفم تا همیشه
من هیچ وقت به یک دوست نیاز نداشتم
مثل حالا

Postato da minuch Ven, 03/08/2012 - 09:50
ringraziato 3 volte
Gli ospiti hanno ringraziato 3 volte
Commenti