خداحافظ معشوق من (Goodbye my lover)

traduzione in Persiano

خداحافظ معشوق من

Versioni: #1#2
آیا نا امیدت کردم یا اجازه دادم سقوط کنی؟
باید احساس گناهکاری می کردم یا اجازه دادم قضات اخم کنند؟
چرا که من پایان را دیدم پیش از آن که شروع کنیم
بله،تورا کور دیدم و می دانستم پیروز می شوم
پس گرفتم چیزی را که برای من بود به حق ابدی
روحت را گرفتم در شب
من برای تو اینجا هستم اگر فقط مراقب باشی
قلبم را لمس کردی،روحم را لمس کردی
زندگیم را تغییر دادی و همه ی اهدافم
و عشق کور است و آن(را)می دانستم زمانی
قلبم با تو کور شد
لبهایت را بوسیده ام و دستت را گرفتم
رویاهایت قسمت شده،خوابت قسمت شده
تو را خوب می شناسم،لبخندت را می شناسم
به تو معتاد شده ام
 
[x2]
خداحافظ معشوق من
خداحافظ دوست من
تو تک بودی
تو برای من تک بودی
 
من رویا پردازم و هنگامی که بیدار شوم
نمی توانی روحم را بشکنی،این رویای من است که داری
و در حالی که ادامه می دهی،مرا به یاد داشته باش
ما را بیاد بیاور و همه آن چیزی که بودیم
دیده ام گریه می کردی،دیده ام لبخند می زدی
تو را در حال خواب دیده ام برای مدتی
می خواهم پدر فرزندت باشم
می خواهم عمرم را با تو بگذرانم
ترسهایت را می دانم و تو مرا
ما تردید داشته ایم اما اکنون خوبیم
و دوستت دارم،قسم مس خورم آن حقیقت است
بدون تو نمی تواتم زندگی کنم
 
[x2]
خداحافظ معشوق من
خداحافظ دوست من
تو تک بودی
تو برای من تک بودی
 
و من هنوز دستت را برای ودم نگه داشته ام
برای من هنگامی که می خوابم
و روحم آنگاه آشکار خواهد شد
هنگامی که به پایت می افتم
خداحافظ معشوق من
خداحافظ دوست من
تو تک بودی
تو برای من تک بودی
من بسیار پوچم،عزیزم،من بسیار پوچم
من بسیار،من بسیار،من بسیار پوچم
من بسیار پوچم،عزیزم،بسیار پوچم
من بسیار،من بسیار،من بسیار پوچم
 
Postato da masih Sab, 03/09/2011 - 18:12
ringraziato 33 volte
UtenteTempo fa
zahra.hatami.54 anni 19 settimane
firooze684 anni 23 settimane
Gli ospiti hanno ringraziato 31 volte
Inglese

Goodbye my lover

Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
'Cause I saw the end before we'd begun,
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.
 

Altro

Modi di dire da “Goodbye my lover”
UtentePubblicata da
shahab13725 anni 18 settimane
1
Commenti fatti
golnoush     luglio 4th, 2012

khuf bood Smile
vali ye jahaEsho mishe ye jure samimi tari tarjome kard
albate saligheie kamelan
vali merc bazam Smile