هی

Inglese

Hello

 

Playground school bell rings again
Rain clouds come to play again
Has no one told you she's not breathing?
Hello, I'm your mind
Giving you someone to talk to
Hello...

If I smile and don't believe
Soon I know I'll wake from this dream
Don't try to fix me
I'm not broken
Hello, I'm the lie living for you
So you can hide
Don't cry

Suddenly I know I'm not sleeping
Hello, I'm still here
All that's left of yesterday...

Postato da Mar1a_P Dom, 07/02/2010 - 20:46
Vedi il video
 Prova ad allineare
Persiano

هی

Versioni: #1#2#3

زنگ زمین بازی مدرسه میزنه....دوباره
ابرهای بارونی میان تا بازی کنن... دوباره
کسی بهت نگفته که دیگه اون دختر نفس نمیکشه؟؟؟
هی...
من ذهنتم که کسی رو بهت میدم که باهاش حرف بزنی.... هی

اگه میخندم و باور نمیکنم
میدونم که به زودی بیدار میشم... از این رویا
تلاش نکن که منو خوب کنی... من نشکسته ام...
هی
من یه دروغم که واسه تو زندگی میکنه که همیشه میتونی پشتش قایم شی... گریه نکن

ناگهان پی میبرم که خواب نیستم...
هی من هنوز اینجاام...
این همه چیزی که از دیروز مونده...

Postato da shahab1372 Ven, 21/10/2011 - 07:11
ringraziato 29 volte
Utente Tempo fa
tigoola672 anni 29 settimane
younes.safikhany2 anni 39 settimane
hr.ahmadi712 anni 46 settimane
minuch3 anni 25 settimane
Un ospite ha ringraziato 25 volte
Commenti