کمک ! (Help!)

traduzione in Persiano

کمک !

Versioni: #1#2#3
کمک , به کسی احتیاج دارم , کمک
 
نه هر کسی , کمک
 
می دانی که به کسی نیاز دارم , کمک
 
وقتی جوان تر بودم , خیلی جوان تر از امروز
 
به هیچ وجه به کمک کسی احتیاج نداشتم
 
اما الان آن دوران گذشته , خیلی به خودم مطمئن نیستم
 
الان می فهمم که تفکرم عوض شده است
 
و در ها را گشوده ام
 
کمکم کن اگر می توانی , سقوط را احساس می کنم
 
ممنون خواهم بود اگر کنارم باشی
 
کمکم کن یک بار دیگر پا بگیرم
 
کمکم می کنی ؟ خواهش می کنم
 
اکنون زندگی ام از خیلی لحاظ تغییر کرده
 
استقلالم در ابهام محو می شود
 
هر از چند گاهی حسی از نا امنی می یابم
 
می دانم آن قدر احتیاجت دارم , که قبلا هیچ وقت نداشته ام
 
کمکم کن اگر می توانی , سقوط را احساس می کنم
 
ممنون خواهم بود اگر کنارم باشی
 
کمکم کن یک بار دیگر پا بگیرم
 
کمکم می کنی ؟ خواهش می کنم
 
وقتی جوان تر بودم , خیلی جوان تر از امروز
 
به هیچ وجه به کمک کسی احتیاج نداشتم
 
اما الان آن دوران گذشته , خیلی به خودم مطمئن نیستم
 
الان می فهمم که تفکرم عوض شده است
 
و در ها را گشوده ام
 
کمکم کن اگر می توانی , سقوط را احساس می کنم
 
ممنون خواهم بود اگر کنارم باشی
 
کمکم کن یک بار دیگر پا بگیرم
 
کمکم می کنی ؟ خواهش می کنم
 
کمکم کن
 
Postato da Another One Mer, 28/03/2012 - 18:53
Inglese

Help!

Help I need somebody
Help not just anybody
Help you know I need someone
Help!
 
When I was younger, so much younger than today
I never needed anybody's help in any way
But now these days are gone, I'm not so self-assured
 

Altro

Commenti fatti