کمک ! (Help!)

Inglese

Help!

 

Lyrics removed on request of copyright owners

Ultima modifica Future Dr. Juanita Dom, 21/06/2015 - 10:14
 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

کمک !

Versioni: #1#2#3

کمک , به کسی احتیاج دارم , کمک

نه هر کسی , کمک

می دانی که به کسی نیاز دارم , کمک

وقتی جوان تر بودم , خیلی جوان تر از امروز

به هیچ وجه به کمک کسی احتیاج نداشتم

اما الان آن دوران گذشته , خیلی به خودم مطمئن نیستم

الان می فهمم که تفکرم عوض شده است

و در ها را گشوده ام

کمکم کن اگر می توانی , سقوط را احساس می کنم

ممنون خواهم بود اگر کنارم باشی

کمکم کن یک بار دیگر پا بگیرم

کمکم می کنی ؟ خواهش می کنم

اکنون زندگی ام از خیلی لحاظ تغییر کرده

استقلالم در ابهام محو می شود

هر از چند گاهی حسی از نا امنی می یابم

می دانم آن قدر احتیاجت دارم , که قبلا هیچ وقت نداشته ام

کمکم کن اگر می توانی , سقوط را احساس می کنم

ممنون خواهم بود اگر کنارم باشی

کمکم کن یک بار دیگر پا بگیرم

کمکم می کنی ؟ خواهش می کنم

وقتی جوان تر بودم , خیلی جوان تر از امروز

به هیچ وجه به کمک کسی احتیاج نداشتم

اما الان آن دوران گذشته , خیلی به خودم مطمئن نیستم

الان می فهمم که تفکرم عوض شده است

و در ها را گشوده ام

کمکم کن اگر می توانی , سقوط را احساس می کنم

ممنون خواهم بود اگر کنارم باشی

کمکم کن یک بار دیگر پا بگیرم

کمکم می کنی ؟ خواهش می کنم

کمکم کن

Postato da Another One Mer, 28/03/2012 - 18:53
Commenti