شکوه زادگاه

Inglese

Hometown Glory

I’ve been walking in the same way as I did
Missing out the cracks in the pavement
And tutting my heel and strutting my feet
“Is there anything I can do for you dear? Is there anyone I can call?”
“No and thank you, please Madam. I ain’t lost, just wandering”

From my hometown
Memories are fresh
From my hometown
Ooh the people I’ve met
Are the wonders of my world
Are the wonders of my world
Are the wonders of this world
Are the wonders of my world

I like it in the city when the air is so thick and opaque
I love to see everybody in short skirts, shorts and shades
I like it in the city when two worlds collide
You get the people and the government
Everybody taking different sides

Shows that we ain’t gonna stand shit
Shows that we are united
Shows that we ain’t gonna take it
Shows that we ain’t gonna stand shit
Shows that we are united

From my hometown
Memories are fresh
From my hometown
Ooh the people I’ve met

Are the wonders of my world
Are the wonders of my world
Are the wonders of this world
Are the wonders of my world

Video
Vedi il video
Try to align
Persiano

شکوه زادگاه

در راهی قدم می زنم که پیش از آن قدم می زدم
شکاف های پیاده رو را نمی بینم
پاشنه هامو به هم می کوبیدم و راه میرفتم

می تونم کاری برایت انحام بدهم عزیزم؟کسی هست که با آن تماس بگیرم؟
نه و ممنون خانم.من گم نشده ام فقط شگفت زده شده ام

در زادگاه من
خاطره ها تازه اند
در زادگاه من
آه،مردمی که من دیده ام
شگفتی های دنیای من هستند
شگفتی های دنیای من هستند
شگفتی های این دنیا هستند
شگفتی های دنیای من هستند

وقتی که هوای شهر ابری و گرفته است را دوست دارم
عاشق دیدن وقتی هستم که همه شلوارک می پوشن و عینک می زنن
زمانی که در این شهر دو دنیا به هم میر ن را دوست دارم
مردم و دولت را میبینی
هر کدام یک سمت را گرفته

نشان می دهد که ما زیر حرف زور نمی ریم
نشان می دهد که متحدیم
نشان می دهد که تحمل نمی کنیم
نشان می دهد که ما زیر حرف زور نمی ریم
نشان می دهد که متحدیم

در زادگاه من
خاطره ها تازه اند
در زادگاه من
آه،مردمی که من دیده ام

شگفتی های دنیای من هستند
شگفتی های دنیای من هستند
شگفتی های این دنیا هستند
شگفتی های دنیای من هستند

Postato da masih il Gio, 19/04/2012 - 20:06
ringraziato 10 volte
UtenteTime ago
farzane_lyric2 anni 29 settimane
leila_persian_girl2 anni 48 settimane
Guests thanked 8 times
4
La tua valutazione: Nessuno Media: 4 (1)
UtentePubblicata da
leila_persian_girl2 anni 48 settimane
4
Commenti