من واقعا می خواهمت (I Really Want You )

Inglese

I Really Want You

Many prophets preach on bended knee. Many clerics wasted wine.
Do the bloodied sheets on those cobbled streets mean I have wasted time?
Are there silver shores on paradise? Can I come in from the cold?
I killed a man in a far away land, my enemy I'm told.
I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that.
I know you want to know what's right but I know it's so hard for you to do that.
And time's running out as often it does, and often dictates that you can't do that.
But fate can't break this feeling inside that's burning up through my veins.
I really want you.
I really want you.
I really want you - now.
No matter what I say or do, the message isn't getting through,
And you're listening to the sound of my breaking heart.
I really want you.
I really want you.
Is a poor man rich in solitude, or will Mother Earth complain?
Did the beggar pray for a sunny day, but Lady Luck for rain?
They say a million people bow and scrape to an effigy of gold.
I saw life begin and the ship we're in and history unfold.
I really want you to really want me but I really don't know if you can do that.
I know you want to know what's right but I know it's so hard for you to do that.
And time's running out as often it does and often dictates that you can't do that.
But fate can't break this feeling inside that's burning up through my veins.
I really want you.
I really want you.
I really want you - now.
No matter what I say or do, the message isn't getting through,
And you're listening to the sound of my breaking heart.
No matter what I say or do, the message isn't getting through,
And you're listening to the sound of my breaking heart.

Postato da eleos Sab, 31/03/2012 - 16:57
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

من واقعا می خواهمت

پیامبران زیادی در حالی که زانو زده بودند مردم را انذار کردند، کشیشان زیادی شراب ها را تلف کردند ...
ولی آیا آن اوراق خون آلود روی سنگفرش آن خیابان نشانه این است که من عمرم را تلف کرده ام ؟
آیا دشت ها نقره ای در بهشت وجود دارد ؟ آیا من میتوانم از این سرما رهایی یابم ؟
من مردی را در دیاری دوردست کُشتم، او دشمنم بود.
من واقعا میخواهم که تو مرا بخواهی، اما من واقعا نمیدانم که این در توانت هست یا نه.
من میدانم که تو میخواهی راه درست را تشخیص دهی اما میدانم که این برایت کار دشواری است
و زمان مثل اکثر اوقات با سرعت به جلو می تازد، و مثل اکثر اوقات به تو القا میکند که این در توان تو نیست
اما سرنوشت نمی تواند به این احساسات درونی که در رگ های من می جوشد خدشه ای وارد کند

من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا می خواهمت - هم اکنون
فرقی نمیکنه من چه میگویم یا چه می کنم، پیام من منتقل نمی شود
و تو به صدای شکستن قلب من گوش می کنی

من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
آیا یک مرد تهیدست در خلوت خود ثروتمند است ؟ یا مادر زمین در حال گلایه ؟
آیا گدا برای یک روز آفتابی دعا کرده، اما بانوی شانس برای باران ؟
آنها می گویند ملیون ها انسان در برابر تندیسی از طلا خم و راست می شوند
من زندگی را دیدم که آغاز می شود و کشتی ای که ما در آن هستیم و تاریخ را که آشکار می گردد
من واقعا میخواهم که تو مرا بخواهی، اما من واقعا نمیدانم که این در توانت هست یا نه.
من میدانم که تو میخواهی راه درست را تشخیص دهی اما میدانم که این برایت کار دشواری است
مثل اک و زمان مثل اکثر اوقات با سرعت به جلو می تازد، و مثل اکثر اوقات به تو القا میکند که این در توان تو نیست
اما سرنوشت نمی تواند به این احساسات درونی که در رگ های من می جوشد خدشه ای وارد کند

من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا می خواهمت - هم اکنون
فرقی نمیکنه من چه میگویم یا چه می کنم، پیام من منتقل نمی شود
و تو به صدای شکستن قلب من گوش می کنی

فرقی نمیکنه من چه میگویم یا چه می کنم، پیام من منتقل نمی شود
و تو به صدای شکستن قلب من گوش می کنی

Postato da sohrab.starlight Ven, 17/08/2012 - 07:49
ringraziato 19 volte
Utente Tempo fa
Sonia S36 settimane 6 giorni
nazi_mg3 anni 12 settimane
Ghazal Lover3 anni 13 settimane
kolit3 anni 14 settimane
Gli ospiti hanno ringraziato 15 volte
Commenti