من واقعا می خواهمت (I Really Want You )

traduzione in Persiano

من واقعا می خواهمت

پیامبران زیادی در حالی که زانو زده بودند مردم را انذار کردند، کشیشان زیادی شراب ها را تلف کردند ...
ولی آیا آن اوراق خون آلود روی سنگفرش آن خیابان نشانه این است که من عمرم را تلف کرده ام ؟
آیا دشت ها نقره ای در بهشت وجود دارد ؟ آیا من میتوانم از این سرما رهایی یابم ؟
من مردی را در دیاری دوردست کُشتم، او دشمنم بود.
من واقعا میخواهم که تو مرا بخواهی، اما من واقعا نمیدانم که این در توانت هست یا نه.
من میدانم که تو میخواهی راه درست را تشخیص دهی اما میدانم که این برایت کار دشواری است
و زمان مثل اکثر اوقات با سرعت به جلو می تازد، و مثل اکثر اوقات به تو القا میکند که این در توان تو نیست
اما سرنوشت نمی تواند به این احساسات درونی که در رگ های من می جوشد خدشه ای وارد کند
 
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا می خواهمت - هم اکنون
فرقی نمیکنه من چه میگویم یا چه می کنم، پیام من منتقل نمی شود
و تو به صدای شکستن قلب من گوش می کنی
 
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
آیا یک مرد تهیدست در خلوت خود ثروتمند است ؟ یا مادر زمین در حال گلایه ؟
آیا گدا برای یک روز آفتابی دعا کرده، اما بانوی شانس برای باران ؟
آنها می گویند ملیون ها انسان در برابر تندیسی از طلا خم و راست می شوند
من زندگی را دیدم که آغاز می شود و کشتی ای که ما در آن هستیم و تاریخ را که آشکار می گردد
من واقعا میخواهم که تو مرا بخواهی، اما من واقعا نمیدانم که این در توانت هست یا نه.
من میدانم که تو میخواهی راه درست را تشخیص دهی اما میدانم که این برایت کار دشواری است
مثل اک و زمان مثل اکثر اوقات با سرعت به جلو می تازد، و مثل اکثر اوقات به تو القا میکند که این در توان تو نیست
اما سرنوشت نمی تواند به این احساسات درونی که در رگ های من می جوشد خدشه ای وارد کند
 
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا می خواهمت - هم اکنون
فرقی نمیکنه من چه میگویم یا چه می کنم، پیام من منتقل نمی شود
و تو به صدای شکستن قلب من گوش می کنی
 
فرقی نمیکنه من چه میگویم یا چه می کنم، پیام من منتقل نمی شود
و تو به صدای شکستن قلب من گوش می کنی
 
Postato da sohrab.starlight Ven, 17/08/2012 - 07:49
ringraziato 20 volte
UtenteTempo fa
Sonia S1 anno 10 settimane
nazi_mg3 anni 38 settimane
Ghazal Lover3 anni 39 settimane
kolit3 anni 40 settimane
Gli ospiti hanno ringraziato 16 volte
Inglese

I Really Want You

Vedi il video
Idioms from "I Really Want You "
Commenti