Ще бъда твоя (I'll Be Yours)

Inglese

I'll Be Yours

I'll be your water
Bathing you clean
With liquid peace
I'll be your ether
You'll breathe me in
You won't release
I've seen you suffer
I've seen you cry
The whole night through
So I'll be your water
Bathing you clean
With liquid blue

I'll be your father
I'll be your mother
I'll be your lover
I'll be yours

I'll be your father
I'll be your mother
I'll be your lover
I'll be yours

I'll be your liquor
Bathing your soul
In juice that's pure
I'll be your anchor
You'll never leave
These shores that cure
I've seen you suffer
I've seen you cry
For days and days
So I'll be your liquor
Demons will drown and float away

I'll be your father
I'll be your mother
I'll be your lover
I'll be yours

I'll be your father
I'll be your mother
I'll be your lover
I'll be yours

I'll be your father
I'll be your mother
I'll be your lover
I'll be yours

I'll be your father
I'll be your mother
I'll be your lover
I'll be yours

Yours
Yours
Yours
Yours
Yours
Yours
Yours
Yours

Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Bulgaro

Ще бъда твоя

Аз ще бъда водата,
Която те пречиства,
Течното спокойствие.
Аз ще бъда твоя въздух,
Ти ще ме вдишаш
И няма да издишаш.
Да, виждала съм те да страдаш,
Виждала съм те да плачеш
По цяла нощ,
Затова ще бъда водата,
Която те пречиства,
Течна тъга.

Ще бъда твой баща,
Ще бъда твоя майка,
Ще бъда твоя любима,
Ще бъда твоя.

Ще бъда твой баща,
Ще бъда твоя майка,
Ще бъда твоя любима,
Ще бъда твоя.

Ще бъда алкохола,
Който пречиства душата ти,
Пречистващ сок.
И ще бъда твоята котва,
Никога няма да напуснеш
Тези лековити брегове.
Да, виждала съм те да страдаш,
Виждала съм те да плачеш
Ден след ден.
Ще бъда твоето питие,
Ще се удавят демоните и ще бъдат отнесени надалеч.

Ще бъда твой баща,
Ще бъда твоя майка,
Ще бъда твоя любима,
Ще бъда твоя.

Ще бъда твой баща,
Ще бъда твоя майка,
Ще бъда твоя любима,
Ще бъда твоя.

Ще бъда твой баща,
Ще бъда твоя майка,
Ще бъда твоя любима,
Ще бъда твоя.

Ще бъда твой баща,
Ще бъда твоя майка,
Ще бъда твоя любима,
Ще бъда твоя.

Твоя
Твоя
Твоя
Твоя
Твоя
Твоя
Твоя
Твоя

Postato da kdravia Ven, 20/04/2012 - 18:06
ringraziato 2 volte
Utente Tempo fa
Mihriban Aliosman3 anni 23 settimane
Un ospite ha ringraziato 1 volta
UtentePubblicata da
3 anni 31 settimane
5
Commenti