استانبول (Istanbul)

Francese

Istanbul

C'est dans le port d'Istanbul
Bercé par l'ivresse
Et les plis de la houle
Qu'un homme est en liesse
Tout au fond d'un canot
Il déguste et sirote
Des liqueurs au tonneau
Car de tous les plaisirs
De cette terre
Il a goûté ô souvenir amer des saveurs d'une vie bourlinguée
 
Et dans le port d'Istanbul
A l'heure où les mosquées
Adressent à la foule
Leurs prières, simultanément
Tous les chalands
De leurs poumons d'acier
Entonnent le chant
Le chant du départ
Le gros bourdon
Du désespoir
De tous les marins qui ne partiront pas ce soir
 
C'est la bourlingue, des vieilles carlingues
Celles qui sont usées, d'avoir de tout abusé
C'est la bourlingue, des vieilles carlingues
Celles qui sont usées d'avoir été médusées
 
Et dans le port d'Istanbul
Comme les coques d'acier
Sont bouffées par la rouille
L'âme de l'homme est trouée
De souvenirs anciens
Qui, malgré lui, s'acharnent
A torturer son âme
Son âme de mataf
De mataf amer
Car l'avenir est maintenant
Derrière lui, il le sait, il ne repartira pas
 
C'est la bourlingue, des vieilles carlingues
Celles qui sont usées, d'avoir de tout abusé
C'est la bourlingue, des vieilles carlingues
Celles qui sont usées d'avoir été médusées
 
Postato da shahin.lachin Ven, 27/07/2012 - 17:49
Allinea i paragrafi
traduzione in Persiano

استانبول

در بندر استانبول
از روی مستی تاب میخورند
در برجستگی ها و فرورفتگی های امواج
که یک مرد در شادمانی است
ته یک قایق پارویی
از الکل داخل بشکه ها
جرعه جرعه و مزه مزه کنان مینوشد
چون این از همه لذتهای دنیا
خاطره تلخیست که در طعم یک زندگی که سرسری میگردد چشیده است
 
و در بندر استانبول
به طرز هماهنگی در مساجد
در ساعتی که مردم را به نماز جماعت دعوت میکند
کرجی شش های آهنین
آواز را، آواز رحیل را
شروع به خواندن میکنند
کسی که امشب به راه نیفتد
پریشانی بزرگ همه ملوانان است
 
این به راه افتادن سخت ستون های قدیمی کشتی هاست
ستون هایی که در اثر استفاده نادرست مداوم تخریب شده اند
این به راه افتادن سخت ستون های قدیمی کشتی هاست
ستون هایی که در اثر گیجی و منگی مردم تخریب شده اند
 
و در بندر استانبول
مانند صدف های آهنین
که در اثر زنگ زدن متورم شده اند
به روح خدمه او
روح سخت خدمه
در حالی که نمیخواهد به روحش حمله میکنند برای صدمه زدن
در اثر خاطرات قدیمی روح آن مرد سوراخ و پاره شده
چونکه آینده همین الان است از پس آن دوباره به راه نمی افتد، او این را میداند
 
این به راه افتادن سخت ستون های قدیمی کشتی هاست
ستون هایی که در اثر استفاده نادرست مداوم تخریب شده اند
این به راه افتادن سخت ستون های قدیمی کشتی هاست
ستون هایی که در اثر گیجی و منگی مردم تخریب شده اند
 
Postato da mahta_ormavi Ven, 10/08/2012 - 12:25
Aggiunto su richiesta di shahin.lachin
Altre traduzioni di “Istanbul”
Francese → Persiano - mahta_ormavi
Commenti fatti