Katyusha [ Katyusha (Катюша) ]

Russo

Katyusha (Катюша)

Расцветали яблони и груши
Поплыли туманы над рекой
Выходила на берег Катюша
На высокий берег на крутой
 
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла
Про того, которого любила
Про того, чьи письма берегла
 
Ой, ты, песня, песенка девичья
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет
 
Пусть он вспомнит девушку простую
Пусть услышит, как она поет
Пусть он землю бережет родную
А любовь Катюша сбережет
 
Расцветали яблони и груши
Поплыли туманы над рекой
Выходила на берег Катюша
На высокий берег на крутой
 

Rastvitali yablani i grusha
Paplyli tumani nat rikoy
Vykhadila na byerik katyusha
Na vysoky byerik na krutoy

Vykhadila, pyenyu zavadila
Pra stipano, sizava arla
Pra tavo katorava lyublila
Pra tavo tchi pisma birigla

Oy, ty, pyesnya, pisyenka divikhchya
Ty liti za yasnym soltsim fslyet
I voytsu dalyech pagraduchye
Ot katyushi pirigay privyet

Pust' on fspomnit dyevushku prastuyu
Pust' islychit, kak ana payot
Pust' on zyemlyu birizhot radnuyu
A lyubov' katyusha sbirizhot

Rastvitali yablani i grusha
Paplyli tumani nat rikoy
Vykhadila na byerik katyusha
Na vysoky byerik na krutoy

Postato da maëlstrom Mer, 22/02/2012 - 21:46

Rascvetali âbloni i gruši
Poplyli tumany nad rekoj
Vyhodila na bereg Katûša
Na vysokij bereg na krutoj

Vyhodila, pesnû zavodila
Pro stepnogo sizogo orla
Pro togo, kotorogo lûbila
Pro togo, č'i pis'ma beregla

Oj, ty, pesnâ, pesenka devič'â
Ty leti za âsnym solncem vsled
I bojcu na dal'nem pogranič'e
Ot Katûši peredaj privet

Pust' on vspomnit devušku prostuû
Pust' uslyšit, kak ona poet
Pust' on zemlû berežet rodnuû
A lûbov' Katûša sberežet

Rascvetali âbloni i gruši
Poplyli tumany nad rekoj
Vyhodila na bereg Katûša
Na vysokij bereg na krutoj

Postato da filip_translator Lun, 09/03/2015 - 01:41
Commenti dell'autore:
This is the official ISO9:1995; GOST 2002(A) transliteration of Russian language.

Postato da maëlstrom Gio, 04/03/2010 - 16:22
Ultima modifica CherryCrush Mar, 26/04/2016 - 22:28
Vedi il video
Align paragraphs
traduzione in Traslitterazione

Katyusha

Versioni: #1#2
Rastvitali yablani i grusha
Paplyli tumani nat rikoy
Vykhadila na byerik katyusha
Na vysoky byerik na krutoy
 
Vykhadila, pyenyu zavadila
Pra stipano, sizava arla
Pra tavo katorava lyublila
Pra tavo tchi pisma birigla
 
Oy, ty, pyesnya, pisyenka divikhchya
Ty liti za yasnym soltsim fslyet
I voytsu dalyech pagraduchye
Ot katyushi pirigay privyet
 
Pust' on fspomnit dyevushku prastuyu
Pust' islychit, kak ana payot
Pust' on zyemlyu birizhot radnuyu
A lyubov' katyusha sbirizhot
 
Rastvitali yablani i grusha
Paplyli tumani nat rikoy
Vykhadila na byerik katyusha
Na vysoky byerik na krutoy
 
Postato da maëlstrom Mer, 22/02/2012 - 21:46
ringraziato 36 volte
Gli ospiti hanno ringraziato 36 volte
Per favore aiutaci a tradurre "Katyusha (Катюша)"
Commenti