Нещата, които не казваш (Le cose che non dici)

traduzione in Bulgaro

Нещата, които не казваш

Бих искал само повече тишина, но (но)
в това, което аз правя - не (не) -
не мога - много е тъмно тук (но) -
спиш и, следователно, нищо!
 
Казвам си "прави по-бързо", но (но),
угризението е нажежено тук (тук).
Вървя срещу вятъра или устоявам - не го зная!
И играя с боси нозе в огъня!
 
И може би нещо друго да опитам тук (тук) -
би могло дори да ми хареса!
Но инвестирам и не печеля нищо!
 
И после!
С вързани очи падам в празнотата,
вертикално, с главата надолу и чувствам -
почва почти да ми харесва!
Изгубвам се, корабокруширайки
в...
 
Нещата, които не казваш -
онези, от които в нощта
мъничко се чувстваш засрамена!
Скрити, но ги правиш!
И ги говориш с приятелите (но, но),
отричаш всичко,
носиш белезите,
но никой не ги вижда!
 
За това мислиш и не го признаваш, но (но),
пристига и бяга бързо оттук (тук).
Моят мозък полудява -
болен ли е, кой го знае?
 
И опитваш с Евангелието да очистиш греховете си, че (че)
даже кърпичката, която ползваш, винаги ще попива (повече)!
 
И играя с боси нозе в огъня!
И може би нещо друго да опитам тук (тук),
би могло дори да ми хареса!
Но инвестирам и не печеля нищо!
 
И после!
С вързани очи падам в празнотата,
вертикално, с главата надолу и чувствам -
почва почти да ми харесва!
Изгубвам се, корабокруширайки
в...
 
Нещата, които не казваш -
онези, от които в нощта
мъничко се чувстваш засрамена!
Скрити, но ги правиш!
И ги говориш с приятелите (но, но),
отричаш всичко,
носиш белезите,
но никой не ги вижда! (х2)
 
И отваряш пакети от нежност,
изпращайки ги с гръм и трясък!
Търсиш едно Чистилище виртуално
заради неспособността си да обичаш!
 
Обърни се към своя Бог на любовта,
заради когото ти продължаваш да се молиш
в тъмнината все по-потискаща и все по-тясна,
за онова, което никога не каза!
 
И се спускат сенките и можеш да откриеш
всеки дефект, който (който)
ревниво в твоя затвор ти
ще скриеш,
ще изтриеш,
ще покриеш,
ще погълнеш,
ще изплюеш,
ще стоплиш,
ще докоснеш!
 
В тигана ще забравиш,
ще усукваш,
ще свалиш,
ще отпратиш или не,
ще погледнеш,
ще си го знаеш!
 
Ще се скриеш или,
и аз не зная,
в...
 
Нещата, които не казваш -
онези, от които в нощта
мъничко се чувстваш засрамена!
Скрити, но ги правиш!
И ги говориш с приятелите (но, но),
отричаш всичко,
носиш белезите,
но никой не ги вижда! (х2)
 
Postato da tina.doncheva Lun, 07/04/2014 - 10:42
Aggiunto su richiesta di dqkona
Italiano

Le cose che non dici

videoem: 
Per favore aiutaci a tradurre “Le cose che non dici”
Idioms from "Le cose che non dici"
Commenti fatti
Alma Barroca    January 9th, 2017

The base lyrics have been heavily altered, please update your translation accordingly.