Лимонада (Lemonade)

Inglese

Lemonade

It was Cinco de Mayo
Pillow case on his head
No more breathing time
The ambulance sped
Sped 'round every corner
Calling out his name

Shot a rabbit from the back seat window
Sat and watched the summer corn grow
Ate ice cream in a dessert dream
And got lost in father's singing
Too hot inside
Too hot outside
Lazy days when I said lets go for a ride
We'd sail on Spirit Lake
Me my pappy and his lemonade

Tim and Tina were my parents names
They got engaged
They were inflamed
Seduced by the luck of butterflies
How they glimmer how they shimmer
Those butterflies

We seven kids
We almost died
Nearly put to death
By lightening strikes
Instead there was hot pink
Flashes in the sky
We climbed the rocks in snow and rain
In search of magic powers
To heal our mother's pain

Shot a rabbit from the back seat window
Sat and watched the summer corn grow
Ate ice cream in a dessert dream
And got lost in father's singing
Too hot inside
Too hot outside
Lazy days when I said lets go for a ride
We'd sail on Spirit Lake
Me my pappy and his lemonade

Shot a rabbit from the back seat window
Sat and watched the summer corn grow
Ate ice cream in a dessert dream
And got lost in father's singing
Too hot inside
Too hot outside
Lazy days when I said lets go for a ride
We'd sail on Spirit Lake
Me my pappy and his lemonade

Postato da geshovski Lun, 25/06/2012 - 08:17
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Bulgaro

Лимонада

Беше Цинко де Майо
Възглавница върху главата му
Няма дишане
Линейката ускоряваше
Ускоряваше след всеки завой
Викайки името му

Застреляхме заек от прозореца на задната седалка
Седяхме и гледахме как царевицата расте
Ядохме сладолед в пустинен блян
и се отнесохме в пеенето на татко
Твърде горещо вътре
Твърде горещо вън
Мързеливи дни когато казвах да се повозим
Плавахме по езерото на Духа
Аз, татко и лимонадата му

Тим и Тина бяха имената на родителите ми
Те се сгодили
Те били възпалени
Съблазнени от късмета на пеперуди
Как те проблясък, как те блясък
Тези пеперуди

Ние, седем деца
Ние почти умряхме
Почти умъртвени от гръмотевични удари
вместо това е имаше горещи розови
проблясъци в небето
Качихме се на скалите в сняг и дъжд
в търсене на магически сили,
за да излекуваме болките на майка

Застреляхме заек от прозореца на задната седалка
Седяхме и гледахме как царевицата расте
Ядохме сладолед в пустинен блян
и се отнесохме в пеенето на татко
Твърде горещо вътре
Твърде горещо вън
Мързеливи дни когато казвах да се повозим
Плавахме по езерото на Духа
Аз, татко и лимонадата му

Застреляхме заек от прозореца на задната седалка
Седяхме и гледахме как царевицата расте
Ядохме сладолед в пустинен блян
и се отнесохме в пеенето на татко
Твърде горещо вътре
Твърде горещо вън
Мързеливи дни когато казвах да се повозим
Плавахме по езерото на Духа
Аз, татко и лимонадата му

Postato da geshovski Lun, 25/06/2012 - 08:38
Altre traduzioni di "Lemonade"
Inglese → Bulgaro - geshovski
Commenti