یک میلیون مایل فاصله (A Million Miles Away)

Inglese

A Million Miles Away

Here we lay face to face once again
Silence cuts like a knife as we pretend.
And I'm wondering who will be the first to say what we both know
We're just holding on to "could have been"s and we should be letting go.
 
[Chorus:]
It feels like you're a million miles away as you're lying here with me tonight.
I can't even find the words to say I can find a way to make it right.
And we both know that the story's ending,
We play the part but we're just pretending and I can't hide the tears
'cause even though you're here,
It feels like you're a million miles away.
 
Was it me, or was it you that broke away?
For what we were is like a season love is change
And every time I think about it, it tears me up inside.
Like the rivers of emotion but I got no more tears to cry.
 
[Chorus:]
 
[Music Plays:]
 
[Bridge]
 
We can try to talk it over but we walked that road before,
While our song is playing its last note,
We both know for sure that it's time to close that door.
 
[Chorus:]
 
Postato da Miley_Lovato Mar, 22/11/2011 - 20:21
Allinea i paragrafi
traduzione in Persiano

یک میلیون مایل فاصله

دوباره رو در روی هم دراز کشیدیم
سکوت مثل یه خنجر زخمی میکنه,همونطور که ما مشغول تظاهر کردن هستیم
و من توی این فکرم که کی اول سر صحبت رو باز میکنه؟
درمورد همون چیزی که هر دو مون میدونیم چیه
ما فقط به احتمالات فکر میکنیم
ولی بهتره ولش کنیم
 
قسمت همخوانی
انگار با من یک میلیون مایل فاصله داری
با این که امشب کنارم هستی
حتی نمیتونم کلمه های درست رو انتخاب کنم که
بگم میتونم همه چیز رو درست کنم
هر دو میدونیم که این آخر قصه ست
داریم فیلم بازی میکنیم اما همه ی این کارها فقط تظاهره
و من نمیتونم اشکهام رو قایم کنم
چون حتی با وجود تو که اینجایی
انگار با من یک میلیون مایل فاصله داری
 
من از خط قرمز عبور کردم یا تو؟
چیزی که ما قبلا بودیم مثل یه فصل از یه سال بود و عشق یه تغییر
و هر وقت به این موضوع فکر میکنم از درون نابود میشم
مثل رودهایی از جنس احساس,اما اشکی برای من نمونده
 
قسمت همخوانی
 
موسیقی
 
[Bridge]
 
میتونیم سعی کنیم تا درموردش حرف بزنیم اما ما قبلا هم این راه رو رفتیم
وقتی که ترانه مون به آخرین نتش میرسه
هر دومون مطمئنیم که وقت بستن اون دره
 
قسمت همخوانی
 
Postato da minuch Lun, 14/05/2012 - 16:12
Rihanna: 6 più popolari
Commenti fatti