Mocca man (Møkkamann)

Norvegese

Møkkamann

Langt inne skauen ja så bor det,
en som ikke mange før har møtt

bygda er på vakt og de hakke ikke ro,
ja skauen skjuler noe fælt og noe sprøtt.

han er aldri nede i bygda blant andre
han lever ensom og oppå skogens høye tind.

Vi veit når han er ute for å vandre,
vi kjenner lukta ja den følger nordavind.

For det er møkkamann som er ute,
han er på leit etter kjerringa si

Han lokker på a med fløyte,
men dama er rein fantasi

(Fløyteparti)

Før så levde møkkamannen,
med sin kjære, i et lite hus,

Men en dag så fant hun en annen,
siden den gang falt livet hans i grus.

For det er møkkamann som er ute,
han er på leit etter kjerringa si

Han lokker på a med fløyte,
men dama er rein fantasi

(Fløyteparti)

Når sola står på himmelen
å vi sitter rundt et bord,

Da er det lite tegn
på liv i der fra nord

Men plutselig går alt i svart og nordavinden flår,

Det høres ut som Tor med hammeren slår

Det merkes på bygda om kvelden,
vi lukker døra og tar på lås og slå

Å se folk ute da er sjelden,
alle vet hva som vil skje og hvor de skal gå.

For det er møkkamann som er ute,
han er på leit etter kjerringa si

Han lokker på a med fløyte,
men dama er rein fantasi

For det er møkkamann som er ute,
han er på leit etter kjerringa si

Han lokker på a med fløyte,
men dama er rein fantasi

Postato da sándor Gio, 09/02/2012 - 07:42
 Prova ad allineare
traduzione in Inglese

Mocca man

Deep in the forest, there it lives
one not many have met before

The village is watched and they're not calm
yes, the forest hides something awful and crazy

He's never down in the village with others
He lives lonely and on the top of the forest's highest peaks

We know when he's out there to wander,
We know the smell, yes follows the north wind

For it is mocca man that is out there
He is searching for his dearest

He locking with a flute
but the lady is only fantasy

(Playing of the flute)

Before mocca man lived
with his dearest in a small house

But one day she found someone else
when that happened, his life fell into pieces

For it is mocca man that is out there
He is searching for his dearest

He locking with a flute
but the lady is only fantasy

(Playing of the flute)

When the sun is on the sky
and we're sitting around a table

There is a little sign
of life there in the north

But suddenly everything goes black and the north wind flays

It sounds like Thor, who's striking with the hammer

You can notice it in the village at night,
we close the door and take the lock and key

To see people out there is seldom
everyone knows what will happen and where to go

For it is mocca man that is out there
He is searching for his dearest

He locking with a flute
but the lady is only fantasy

For it is mocca man that is out there
He is searching for his dearest

He locking with a flute
but the lady is only fantasy

Postato da sándor Gio, 09/02/2012 - 07:49
ringraziato 38 volte
Gli ospiti hanno ringraziato 38 volte
Commenti