طبیعی و ذاتی (Naturally)

Inglese

Naturally

How you choose to express yourself
It's all your own and I can tell
It comes naturally, it comes naturally

You follow what you feel inside
It's intuitive, you don't have to try
It comes naturally, mmmm it comes naturally

And it takes my breath away
What you do, so naturally

You are the thunder and I am the lightening
And I love the way you know who you are
And to me it's exciting
When you know its meant to be
Everything comes naturally, it comes naturally
When you're with me, baby

Everything comes naturally, it comes naturally
Bay bay baby

You have a way of moving me
A force of nature, your energy
It comes naturally (You know it does)
It comes naturally
Mmmm yeah

And it takes my breath away (Everytime)
What you do, so naturally

You are the thunder and I am the lightening
And I love the way you know who you are
And to me it's exciting
When you know its meant to be
Everything comes naturally, it comes naturally
When you're with me, baby

Everything comes naturally, it comes naturally
Bay bay baby

When we collide, sparks fly
When you look in my eyes, it takes my breath away

(You are)
You are the thunder and I am the lightening
And I love the way you know who you are
And to me it's exciting
When you know its meant to be
Everything comes naturally, it comes naturally
When you're with me, baby

Everything comes naturally, it comes naturally
Bay bay baby

(Naturally)
Naturally x5
Bay bay baby

(Naturally)
Naturally x5
Everythïng comes naturally bay bay baby

Postato da christyke Sab, 29/05/2010 - 19:27
Ultima modifica Fary Sab, 07/11/2015 - 16:21
Vedi il video
 Prova ad allineare
traduzione in Persiano

طبیعی و ذاتی

اون راهی که انتخاب می کنی تا خودت رو نشون بدی
همه ی این کارها از خودت نشأت می گیره و من می تونم بگم که
همه اش ذاتیه
همه اش ذاتیه

تو اون حسی رو که در درونت داری، دنبال می کنی
برای تو، همه ی این ها حسیه، احتیاجی نداری که تلاش کنی
همه اش ذاتیه
همه اش ذاتیه

و کارهات، نفس من رو توی سینه حبس می کنه

تو طوفانی و من هم رعد و برق
ومن خیلی دوست دارم که
شخصیت خودت رو میشناسی و برای من،خیلی جالبه
وقتی که می دونی هر اتفاقی که می افته، تقدیری داشته

همه چی خود به خود میاد، همه چی خود به خود میاد
وقتی که تو با منی، عزیزم
همه چی خود به خود میاد، همه چی خود به خود میاد
عزیزم

تو یه قدرتی داری که به من انگیزه می دی
یه قدرت طبیعی،انرژی که داری
(همه ی این ها توی ذاتته (خودت می دونی که ذاتیه
همه ی این ها توی ذاتته
مم مم، آره

و کارهات، نفس من رو توی سینه حبس می کنه
کار هایی که می کنی،خیلی ذاتیه

تو طوفانی و من هم رعد و برق
ومن خیلی دوست دارم که
شخصیت خودت رو میشناسی و برای من،خیلی جالبه
وقتی که می دونی هر اتفاقی که می افته، تقدیری داشته

همه چی خود به خود میاد، همه چی خود به خود میاد
وقتی که تو با منی، عزیزم
همه چی خود به خود میاد، همه چی خود به خود میاد
عزیزم

وقتی که به هم بر خورد می کنیم، توی هوا جرقه می زنه
وقتی که به چشم های من نگاه می کنی
نفسم توی سینه حبس می شه

تو طوفانی و من هم رعد و برق
ومن خیلی دوست دارم که
شخصیت خودت رو میشناسی و برای من،خیلی جالبه
وقتی که می دونی هر اتفاقی که می افته، تقدیری داشته

همه چی خود به خود میاد، همه چی خود به خود میاد
وقتی که تو با منی، عزیزم
همه چی خود به خود میاد، همه چی خود به خود میاد
عزیزم

طبیعی و ذاتی
طبیعی و ذاتی
طبیعی و ذاتی
عزیزم

طبیعی و ذاتی
طبیعی و ذاتی
طبیعی و ذاتی
همه چی، عزیزم،خود به خود میاد

طبیعی و ذاتی
طبیعی و ذاتی
همه چی، عزیزم،خود به خود میاد

Postato da Honyeh Ven, 06/04/2012 - 11:59
ringraziato 6 volte
Gli ospiti hanno ringraziato 6 volte
Commenti