Όχι Κότσια, Όχι Δόξα (No Guts, No Glory)

Inglese

No Guts, No Glory

All senses
Under attack
Oblivion
Penultimate
Anticipation
Fills your soul
At the limit
Beyond control

[Chorus:]
The last advance
One final chance
It now shall be... no guts, no glory

Retaliation
Sequencially inclined
No guts, no glory
You decide

[Chorus]

Swallow no pride, strength from inside
Still driving on, second to none

[Chorus] [2x]

Postato da Sciera Mar, 28/06/2011 - 19:52
Ultima modifica Sciera Ven, 16/05/2014 - 14:04
Commenti dell'autore:

These are the official lyrics, taken from the booklet, only slightly reformatted.

 Prova ad allineare
traduzione in Greco

Όχι Κότσια, Όχι Δόξα

Όλες οι αισθήσεις
Υπό επίθεση
Λήθη
Προτελευταία
Προσδοκία
Γεμίζει την ψυχή σου
(φτάνοντας) στα όρια
Εκτός ελέγχου

[Chorus:]
Η τελευταία προπόρευση
Μια τελευταία ευκαιρία
Τώρα θα είναι... όχι κότσια, όχι δόξα

Αντεκδίκηση
Διαδοχικά γυρτοί
Όχι κότσια, όχι δόξα
Εσύ αποφασίζεις

[Chorus:]
Μη χάσεις την περηφάνια, δύναμη εκ των έσω
Ακόμα συνεχίζουμε, δεύτεροι πίσω από κανέναν

[Chorus] [2x]

Postato da lisbeta Sab, 07/07/2012 - 11:19
Altre traduzioni di "No Guts, No Glory"
Inglese → Greco - lisbeta
Commenti