آه آه (Of Of)

آه آه

روزهایی که متاثر بودم هم شده
روزهایی ناراحت شده ام هم شده
هیچ کدوم رو به روی خودم نیاوردم
حرف زدن هم که دیگه یه رویا(محال) شده
چطور انتظار داری ناراحت نشم عصبی نشم
نشکنم وداغون نشم آه
آه آه مثل ذغال دارم میسوزم
آه آه مگه عیبه دوست دارم
آه آه با احساساتم بازی میکنی
دایم داری مسخره ام میکنی
آه ...چرا اینکارو میکنی؟
آه آه مثل ذغال دارم میسوزم
آه آه من دردمو میدونم
آه آه میای تو رویاهام
داخل رویام که شدی دیگه در نمیای
آه ...چرا اینکارو میکنی؟

من که فقط سایه ات شدم
هر جا که گفتی وایسادم
تو این دنیا(که پنج دینارم نمی ارزه)ی بی ارزش
تنها کسی که بهش اعتماد کردم تو بودی
باز هر هر بلایی بود سر من اومد
برا تو فقط یه روز دیگه گذروندی آه

Postato da nedmavi Sab, 21/07/2012 - 13:20
Originale:
ringraziato 5 volte
Gli ospiti hanno ringraziato 5 volte
Turco

Of Of

Commenti