با تو یا بدون تو

Inglese

With or Without You

See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your side
I wait for you

Sleight of hand and twist of fate
On a bed of nails she makes me wait
And I wait without you

With or without you
With or without you

Through the storm we reach the shore
You give it all but I want more
And I'm waiting for you

With or without you
With or without you
I can't live
With or without you

And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away

My hands are tied
My body bruised, she's got me with
Nothing to win and
Nothing left to lose

And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away

With or without you
With or without you
I can't live
With or without you

With or without you
With or without you
I can't live
With or without you
With or without you

Video
Vedi il video
Try to align
Persiano

با تو یا بدون تو

به اشکی که مانند سنگی کوچک در چشمانت نشسته است، نگاه کن

به خاری که کنارت روییده است، نگاه کن

منتظرت خواهم ماند

پیمانی که با من بستی، حیله ای بیش نبود. این از پیچیدگی روزگار است

با این حال، منتظرت خواهم ماند

با تو یا بدون تو

با تو یا بدون تو

از میان طوفان، به ساحل رسیدیم

هر چه داشتی به من دادی، ولی من بیشتر می خواهم

و من منتظرت می مانم

با تو یا بدون تو

با تو یا بدون تو

باشی یا نباشی، نمی توانم زندگی کنم

تو از من دور شدی

تو از من دور شدی

دست هایم به هم گره خورده است، بدنم کبود شده است

او مرا تنها گذاشته است، چیزی برای برنده شدن ندارم

چیزی برای باختن ندارم

تو از من دور شدی

تو از من دور شدی

با تو یا بدون تو

با تو یا بدون تو

باشی یا نباشی، نمی توانم زندگی کنم

آری

من و تو در شب های تابستان، مانند ستارگان خواهیم درخشید

من و تو در زمستان - که مانند کودکان ساده و معصوم است - خواهیم درخشید

یک قلب، یک امید، یک عشق

با تو یا بدون تو

با تو یا بدون تو

باشی یا نباشی، نمی توانم زندگی کنم

Postato da edris1000 il Mer, 11/01/2012 - 11:11
ringraziato 7 volte
Guests thanked 7 times
0
La tua valutazione: Nessuno
Per favore aiutaci a tradurre "With or Without You"
Commenti
    ottobre 16th, 2012

Sorry but there were two errors in the lyrics ("you" instead of "she").
You might want to update your translation accordingly.