Pomyśl (Pensa)

traduzione in Polacco

Pomyśl

Byli tu ludzie, którzy zapisali karty historii
Notatki z życia o nieocenionej wartości
Niezastąpieni, bo zdemaskowali
Najbardziej zepsuty system, zbyt często ignorowany
Ludzie albo aniołowie zesłani na Ziemię
Aby zwalczyć wojnę mafii i rodzin
Porozrzucanych jak liczne kule bilardowe po krwawej wyspie
Która między tyloma cudami, między cytrusami i muszlami
Morduje synów i córki pokolenia
Zmuszanego, by nie patrzyło, by mówiło szeptem
By gasiło światła, by spokojnie tłumaczyło sobie
Każdy wystrzał, każdego trupa w rowie
 
Byli tu ludzie, którzy krok po kroku
Pozostawiali dowód odwagi i zobowiązania
Całkowitego poświęcenia się przeciw organizacji mafijnej
NASZA SPRAWA... wasza sprawa... co jest wasze?
Nasza jest... wolność mówienia
Że oczy są stworzone do patrzenia
Usta do mówienia, uszy do słuchania
Nie tylko muzyki, nie tylko muzyki
Głowa obraca się i namierza cel, rozważa
Czasami potępia, czasami po prostu przebacza
 
Pomyśl, zanim wystrzelisz
Pomyśl, zanim powiesz i osądzisz, spróbuj pomyśleć
Pomyśl, że to Ty możesz decydować
Pozostań chwilę, tylko chwilę dłużej
Z głową w dłoniach
 
Byli tu ludzie, którzy umarli młodo
Ale świadomi tego, że ich idee zostaną na wieki
Jak słowa hiperbole, nieskazitelne i realne jak małe cuda
Idee równości, idee wychowawcze
Przeciw każdemu człowiekowi, który uciska innych
Przeciw każdemu, kto jest przeciwko słabszym
Przeciw komuś, kto grzebie sumienie w cemencie
 
Pomyśl, zanim wystrzelisz
Pomyśl, zanim powiesz, osądzisz, spróbuj pomyśleć
Pomyśl, że to Ty możesz decydować
Pozostań chwilę, tylko chwilę dłużej
Z głową w dłoniach
 
Byli tu ludzie, którzy przetrwali
Chociaż dookoła wszystko było spalone
Bo tak naprawdę to życie nie ma wartości
Jeśli boisz się bomb albo wycelowanej strzelby
Ludzie przemijają i mija pieśń
Ale nikt nigdy nie powstrzyma przekonania
Że sprawiedliwość nie... nie jest tylko złudzeniem
 
Pomyśl, zanim wystrzelisz
Pomyśl, zanim powiesz, osądzisz, spróbuj pomyśleć
Pomyśl, że to Ty możesz decydować
Pozostań chwilę, tylko chwilę dłużej
Z głową w dłoniach
Pomyśl
 
Postato da Ospite Sab, 08/01/2011 - 01:17
Italiano

Pensa

Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine
Appunti di una vita dal valore inestimabile
Insostituibili perché hanno denunciato
Il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato
Uomini o angeli mandati sulla terra
Per combattere una guerra di faide e di famiglie
Sparse come tante biglie su un isola di sangue
Che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie
Massacra figli e figlie di una generazione
Costretta a non guardare, a parlare a bassa voce
A spegnere la luce, a commentare in pace
Ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso
 
Ci sono stati uomini che passo dopo passo
Hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno
Con dedizione contro un'istituzione organizzata
COSA NOSTRA... cosa vostra... cos'è vostro?
È nostra... la libertà di dire
Che gli occhi sono fatti per guardare
La bocca per parlare, le orecchie ascoltano
Non solo musica, non solo musica
La testa si gira e aggiusta la mira, ragiona
A volte condanna a volte perdona semplicemente
 
Pensa prima di sparare
Pensa prima di dire e di giudicare prova a pensare
Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo soltanto un attimo di più
Con la testa fra le mani
 
Ci sono stati uomini che sono morti giovani
Ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli
Come parole iperbole, intatte e reali come piccoli miracoli
Idee di uguaglianza, idee di educazione
Contro ogni uomo che eserciti oppressione
Contro ogni suo simile contro chi è più debole
Contro chi sotterra la coscienza nel cemento
 
Pensa prima di sparare
Pensa prima di dire e di giudicare prova a pensare
Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo soltanto un attimo di più
Con la testa fra le mani
 
Ci sono stati uomini che hanno continuato
Nonostante intorno fosse tutto bruciato
Perché in fondo questa vita non ha significato
Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato
Gli uomini passano e passa una canzone
Ma nessuno potrà fermare mai la convinzione
Che la giustizia no... non è solo un'illusione
 
Pensa prima di sparare
Pensa prima di dire e di giudicare prova a pensare
Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo soltanto un attimo di più
Con la testa fra le mani
Pensa
 
Commenti fatti