Ελεήμων Κύριε (Pie Jesu)

traduzione in Greco

Ελεήμων Κύριε

Ελεήμων Κύριε, ελεήμων Κύριε,
ελεήμων Κύριε, ελεήμων Κύριε
ο τας αμαρτίας του κόσμου αράμενος
ειρήνην δος αυτοίς,
ειρήνην δος αυτοίς,
Ελεήμων Κύριε, ελεήμων Κύριε,
ελεήμων Κύριε, ελεήμων Κύριε
ο τας αμαρτίας του κόσμου αράμενος
ειρήνην δος αυτοίς,
ειρήνην δος αυτοίς,
Αμνέ Θεού, Αμνέ Θεού,
Αμνέ Θεού, Αμνέ Θεού
ο τας αμαρτίας του κόσμου αράμενος
ειρήνην δος αυτοίς,
ειρήνην δος αυτοίς,
Εις τον αιώνα των αιώνων
Εις τον αιώνα των αιώνων
Ειρήνην
 
Creative Commons License
This translation is Intellectual Property of evfokas, unless indicated otherwise by a Translation Source field, and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Postato da evfokas Lun, 05/09/2011 - 07:06
Latino

Pie Jesu

videoem: 
Commenti fatti
gary.r.simmons.1    Dom, 13/01/2013 - 01:04

Note: this is in ancient Greek, which is quite fitting. I am unsure if δος/διδωμι is in use in Modern Greek. I think the only -μι verb still extant is ειμι.

evfokas    Dom, 13/01/2013 - 11:30

Thank you for your feedback. The language is more like puristic greek. In ancient greek the use of articles was rare since the article was implied by the subject's case (so instead of "ο τας αμαρτίας του κόσμου αράμενος" you'd say "ο αμαρτίας κόσμου αράμενος"). Simple puristic greek was the official greek language up to 1976 when it was succeeded by modern popular greek, a terrible mistake if you ask me. The verb εἰμί was used in simple puristic greek, but puristic greek in general uses many of the -μι verbs found in koine (biblical) greek. Puristic greek is still the language used by the orthodox ecumenical patriarchate as well as the greek orthodox church since it's a language closely related to koine greek.