Artista: Yüksek Sadakat


tradotto da rovhaugane

Sana Aşık Yalnız Ben

Ne olursun bunu benden isteme.
Anlamamı, anlatmamı bekleme.
Aramızda tarifsiz bir durum var;
Benim sende emanetim var.
Şarkımızı kimselere söyleme...

Beklediğim her şey bir bir olmuş.
Aşk Tanrısı her dem sarhoşmuş.
Ben yanmışım dumanım kalmış.
Dinlersen bir arzuhalim var:
İçine çek ama üfleme.

Bir şarkı çalsın bizden,
Körfez geceyi öperken.
"Sana aşık yalnız ben"
Denen o güzel günlerden.

Bir resim kalsın bizden,
Siyah beyaz masum gülerken.
Mevsimler değişirken değişmeyen bir tek sen.
Takvimler dökülürken sana aşık yalnız ben.

Only Me, In Love With You

I'm begging you, do not request this from me.
Don't expect me to understand, to explain.
There's something undescribable between us;
You got something I commended to you.
Don't sing our song to anybody.

Everything I expected happened one by one.
The God of Love has always been drunk.
I'm burned away, yet my smoke remains.
I have a demand if you may listen:
Breathe in, but don't blow.

Let a song from us be played,
While the gulf is kissing the night.
From the good days that
"Only me, in love with you" was said.

A picture shall be left by us,
Black and white, innocent, laughing.
While seasons change, only you don't change.
While calender pages fall, down only me, in love with you.